Een verantwoordelijke voor de dienst Openbare Netheid (M/V/X)
06/04/2018

Regio: Brussel
Functie: Jurist(e)
Type werkgever: Overheid
Materie: Publiek recht
Type job: Voltijds
Contract Type: Contract onbepaalde duur

De dienst Openbare Netheid van de gemeente Elsene is op zoek naar een verantwoordelijke voor de dienst Openbare Netheid (M/V/X). Universitair - Voltijds - Contract van onbepaalde duur

Toon Alles
Sluit Alles


De dienst Openbare Netheid van de gemeente Elsene is op zoek naar een:

Verantwoordelijke voor de dienst Openbare Netheid (M/V/X)

Universitair - Voltijds - Contract van onbepaalde duur

 

De dienst Openbare Netheid van de gemeente Elsene heeft als taak de openbare ruimte proper te houden teneinde de gebruikers een goede levenskwaliteit te garanderen en de gemeente hygiënisch en aantrekkelijk te houden.

Als verantwoordelijke van de dienst Openbare Netheid werk je binnen het Operationeel Departement.

Jouw opdracht steunt op 3 krachtlijnen

Je verzekert de netheid van de openbare ruimte en draagt er zo toe bij dat de gebruikers van de openbare ruimte zo comfortabel en veilig mogelijk ontvangen worden. Je werkt mee aan de visie en doelstellingen om de openbare ruimte duurzaam te maken via beheerplannen teneinde de resultaten inzake netheid en de gemobiliseerde hulpmiddelen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Je ontwikkelt en verzekert een doeltreffend en efficiënt operationeel beheer van de dienst Openbare Netheid.

Jouw taken

Personeelsmanagement:

 • Je beheert het personeel (bepaling van de behoeften, deelname aan selectieprocedures, interne mobiliteit, vaststelling van de individuele en collectieve opleidingsplannen in samenwerking met het departement HR) en evaluatie van de prestaties.
 • Je werkt initiatieven uit om een positief arbeidsklimaat te behouden met bevordering van inzet en motivering van het personeel (beschikbaarheid ten opzichte van het personeel, beheer van conflicten, motiverende gesprekken,...).
   
 • Je coördineert de acties van de afdelingshoofden en ploegbazen (vergaderingen, dagelijks management van de rechtstreekse medewerkers,...).
   
 • Je brieft de hiërarchische lijn over de noodzakelijke elementen om het werkterrein te begrijpen en beslissingen te nemen.

Activiteitenbeheer

 • Je bepaalt de operationele doelstellingen van de afdelingen en ploegen in overeenstemming met de strategische doelstellingen die door de directie van het departement vastgelegd werden.
   
 • Je controleert dat de operationele doelstellingen binnen de vastgelegde timing uitgevoerd worden (naargelang de KPI's van de dienst), je volgt het goede verloop van de werkprocessen op en beheert de middelen die nodig zijn voor de werking van de dienst (personeel, materiaal en financiële middelen).
   
 • Je stelt strategieën op korte, middellange en lange termijn voor en werkt ze uit.

Administratie

 • Je staat in voor de opvolging en controle van het goede beheer van overheidsopdrachten en de documenten aangaande de dienstactiviteiten.
   
 • In samenwerking met de directie sta je in voor de voorbereiding en opvolging van de dossiers die worden voorgelegd aan het college, de gemeenteraad of de toezichthoudende overheid.

Jouw profiel

Diploma en ervaring

 • Je bent houder van een Master/Licentiaat en je diploma is door NARIC Vlaanderen of door la Fédération Wallonie-Bruxelles erkend (een gelijkwaardigheidsattest bijvoegen bij uw kandidatuur indien van toepassing);
   
 • Dankzij de ervaringen die je hebt opgedaan op het vlak van sociale dialoog, ben je in staat om constructief te communiceren en te onderhandelen met de sociale partners;
 • Een voorafgaande ervaring van 3 jaar in teammanagement (>50 personen) is een pluspunt.
   
 • Een eerste belangrijke ervaring op het vlak van openbare netheid vormt ook een pluspunt;
   
 • Je bent in het bezit van het mondelinge en schriftelijke SELOR-taalbrevet in de tweede landstaal of beschikt over voldoende kennis om dit op korte termijn te behalen. 

Technische kennis

 • Je beschikt over een praktische kennis van de principes van administratief recht en van de regelgeving inzake de wet op de overheidsopdrachten;
   
 • Je hebt een uitstekende kennis van de nieuwe gemeentewet en van de wet op het welzijn op het werk (ARAB);
   
 • Je hebt een uitstekende kennis van de materie inzake jouw activiteitendomein.

Verwachte specifieke competenties

Je bent in staat een visie uit te werken en verandering aan te sturen, je kunt een team leiden en beslissingen nemen, een situatie analyseren en oplossingen vinden, je beheerst je emoties en kunt samenwerken.

Uit je daden blijkt dat je steeds integer en professioneel reageert, je bent bekwaam om jezelf te ontwikkelen en jezelf in vraag te stellen. Je bent bovenal resultaatgericht.

Jouw arbeidsvoorwaarden

 • Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
   
 • 37u30/ week

Van maandag tot donderdag

Glijtijd tussen 7u30 en 9u00, tussen 12u00 en 14u00 en tussen 16u00 en 18u00.

Stamtijd tussen 9u00 en 12u00 en tussen 12u00 en 14u00

Op vrijdag

Glijtijd tussen 7u30 en 9u00, tussen 12u00 en 14u00 en tussen 15u30 en 18u00

Stamtijd tussen 9u00 en 12u00 en tussen 14u00 en 15u30

 • Minimum aanvangswedde (A6): 4.217,57 Euro (maandelijks bruto salaris), waaraan een geldelijke valorisatie toegevoegd kan worden indien je een professionele werkervaring hebt (valorisatie van maximum 6 jaar in de privésector en de totaliteit in de publieke sector). Maandelijks bruto salaris met 6 jaar anciënniteit: 4.767,69 Euro (maandelijks bruto salaris).
   
 • Voordelen

Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (A6 : 228,69 Euro bruto/maand).

Tussenkomst van de werkgever bij woon-werkverkeer (openbaar vervoer en fiets)

Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen;

Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Geïnteresseerd?

Klaar om de uitdaging aan te gaan?

Stuur jouw kandidatuur (motivatiebrief en CV) evenals een strafblad model 1, een kopij van je diploma of je gelijkwaardigheidsattest indien van toepassing naar mevrouw Maud Pauwels, Gemeentebestuur Elsene, Aanwervingsdienst, Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene of per e-mail naar maud.pauwels@elsene.brussels en dit tot en met 26/04/2018.

De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische origine, geloof, handicap of nationaliteit.

Andere vacatures van Gemeente Elsene/Commune d'Ixelles

Andere vacatures voor zelfde functie: Jurist(e)

Andere vacatures in zelfde materie(s): Publiek recht

Andere vacatures in zelfde functie en regio: Jurist(e) (Brussel)

Alle vacatures

Jobs in de kijker

Solo Legal Counsel - Overijse

Solo Legal Counsel - Overijse

Read more
ICT Lawyer - Digital...

ICT Lawyer - Digital Banking - M/F/X - Enabler

Read more
Advocaat in Sociaal Recht...

Advocaat in Sociaal Recht (3+ jaar ervaring)

Read more
Financial Market Lawyer -...

Financial Market Lawyer - m/v/x

Read more
Spécialiste fiscal

Spécialiste fiscal

Read more
Juridisch Adviseur Vlaams...

Juridisch Adviseur Vlaams Administratief Recht

Read more
Relationship Manager

Relationship Manager

Read more
Business Legal Counsel

Business Legal Counsel

Read more
Senior Consultant or...

Senior Consultant or Manager - Employment Law

Read more
Juridisch Adviseur M&A...

Juridisch Adviseur M&A - Vennootschapsrecht

Read more

LexGO Network