Bestuursrechter
21/06/2021

Regio: Brussel
Functie: Jurist(e)
Type werkgever: Overheid
Materie: Administratief recht en overheidsopdrachten, Geschillen en arbitrage/bemiddeling, Omgevingsrecht
Type job: Voltijds
Contract Type: Contract onbepaalde duur, Zelfstandige
Te gebruiken referentie: Job ID 2065078 - LexGO

Als bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zetel je alleen, maar werk je ook binnen een dynamische en enthousiaste organisatie met een digitale focus. 

Toon Alles
Sluit Alles


De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams bestuursrechtscollege dat beroepen behandelt over in Vlaanderen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen, registratiebeslissingen en onteigeningen.

De Raad wordt ondersteund en overkoepeld door de Dienst van de Bestuursrechtscolleges.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zoekt 3 bestuursrechters om geschillen in het omgevingsrecht te beoordelen.

De Raad biedt een kwalitatieve en efficiënte rechtsbescherming binnen een zo kort mogelijke doorlooptijd. Een digitale procedure wordt steeds belangrijker.

Als bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zetel je alleen, maar werk je ook binnen een dynamische en enthousiaste organisatie met een digitale focus. Je werkt oplossingsgericht. Je overlegt met de collega-bestuursrechters om te waken over de eenheid van rechtspraak. Je wordt ondersteund door een team gedreven referendarissen en een performante griffie.

Meer informatie vind je terug in de functieomschrijving en in het selectiereglement op www.dbrc.be/vacatures.

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure wanneer je, op de uiterste inschrijvingsdatum, minstens voldoet aan volgende voorwaarden:

  • 1° houder zijn van het diploma van licentiaat of master in de rechten;
  • 2° een grondige kennis hebben van, en minstens tien jaar nuttige ervaring hebben in, de domeinen van het Vlaamse recht inzake ruimtelijke ordening en van het Vlaamse milieurecht (het omgevingsrecht);
  • 3° een grondige kennis hebben van procesvoering en rechtsbescherming in bestuurlijke of rechterlijke aangelegenheden;
  • 4° een grondige kennis hebben van het Vlaams onteigeningsrecht.
  • Als bestuursrechter word je benoemd voor het leven.
  • De effectieve bestuursrechters ontvangen een salaris in de schaal A311, evenals de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, vermeld in het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, met uitzondering van de prestatietoelagen.
  • De diensten en de ervaring van de effectieve bestuursrechters worden in aanmerking genomen voor hun geldelijke anciënniteit, zoals bepaald in artikel VII.2 van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006.
  • Het salaris kan met de salarissimulator http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator (opent in nieuw venster) berekend worden

Geïnteresseerd?

De kandidaatstelling kan online.

Vacature referendaris - ref. LexGO15/03

Andere vacatures van Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC)

Andere vacatures voor zelfde functie: Jurist(e)

Andere vacatures in zelfde materie(s): Administratief recht en overheidsopdrachten , Geschillen en arbitrage/bemiddeling , Omgevingsrecht

Andere vacatures in zelfde functie en regio: Jurist(e) (Brussel)

Alle vacatures

Jobs in de kijker

Jurist - Leverancier HVAC...

Jurist - Leverancier HVAC Producten - Zaventem / Remote

Read more
Legal Sales Support

Legal Sales Support

Read more
Juriste, Responsable de la...

Juriste, Responsable de la Cellule des Marchés Publics - Namur

Read more
Legal Advisor (Evere)

Legal Advisor (Evere)

Read more
Legal & Compliance...

Legal & Compliance Conseillère/Conseiller (F/M/X)

Read more
Algemeen Directeur - Brussel

Algemeen Directeur - Brussel

Read more
Legal Manager Real Estate -...

Legal Manager Real Estate - Brussel

Read more
Corporate Reward Manager -...

Corporate Reward Manager - Kortrijk

Read more
Paralegal - Brugge

Paralegal - Brugge

Read more
Tax Lawyers

Tax Lawyers

Read more

LexGO Network