Grondwettelijk Hof - Cour constitutionnelle

Het Grondwettelijk Hof is een rechtscollege met twaalf rechters die waken over de inachtneming van de Grondwet door de wetgevers in België. Het kan wetten, decreten en ordonnanties vernietigen en schorsen. Vanwege zijn bijzondere opdracht staat het los van zowel de wetgevende macht, als van de uitvoerende en de rechterlijke macht.

REGIO
  • Brussel
RECHTSGEBIEDEN
  • Publiek & administratief recht
Google Maps
Google Maps