UBO - Naderende deadline voor het registreren van aanvullende informatie
17/08/2021

AANVULLENDE INFORMATIEPLICHT

Krachtens het koninklijk besluit van 23 september 2020 moeten de entiteiten die verplicht zijn hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners - UBOs) te registreren, op het UBO-platform elk document uploaden dat aantoont dat de informatie die zij hebben geregistreerd adequaat, nauwkeurig en actueel is. De Federale Overheidsdienst Financiën geeft als voorbeelden van documenten die hiertoe kunnen dienen: een kopie van het aandelenregister, de statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, een notariële akte, notulen van de algemene vergadering, een uittreksel van een buitenlands handelsregister, enz.

Het is van belang te benadrukken dat deze documenten, die vaak gevoelige informatie bevatten, alleen toegankelijk zijn voor de bevoegde overheidsinstanties. De onderworpen entiteiten en het grote publiek hebben er geen toegang toe.

DEADLINE VAN 31 AUGUSTUS 2021 NADERT

De bovengenoemde bijkomende verplichting geldt voor alle entiteiten die onder de verplichting tot registratie van hun UBO vallen en is rechtstreeks van toepassing op entiteiten die hun eerste registratie verrichten en entiteiten die hun huidige registratie bijwerken. Voor bestaande registraties was de deadline voor het uploaden van de aanvullende documenten eerst vastgesteld op 1 april 2021, maar deze is verschoven naar 31 augustus 2021. Vanaf 1 september 2021 kunnen sancties worden opgelegd.

BIJSTAND LYDIAN

Gezien de complexiteit van de UBO-wetgeving en de naderende deadline, gelieve niet te aarzelen om contact op te nemen met de professionals van Lydian om uw huidige UBO-registratie te analyseren, om u te adviseren en te assisteren bij het uploaden van de vereiste aanvullende informatie en natuurlijk ook om u bij te staan bij alle andere zaken met betrekking tot uw Ultimate Beneficial Owner(s). 

Zie ook : Lydian ( Mr. Peter De Ryck ,  Mr. Luc Germonpré )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Peter De Ryck Mr. Peter De Ryck
Managing Partner
[email protected]
Mr. Luc Germonpré Mr. Luc Germonpré
Senior Associate
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Vennootschapsrecht

Laatste artikels Vennootschapsrecht

When M&A’s New Normal Feels Like Hula Hooping
29/04/2022

M&A in 2021 hit high records. They were driven by the low-interest environment, PE dealmaking fueled by dry powder, an...

When M&A’s New Normal Feels Like Hula Hooping Read more

ESG in annual accounts reporting anno 2022 and beyond
27/04/2022

Environmental, social and governance (ESG) factors will become a part of all material investment and business processes an...

ESG in annual accounts reporting anno 2022 and beyond Read more

Two-tier board structure: liability of directors in case of bankruptcy
26/04/2022

Since the entry into force of the new Belgian Companies and Associations Code, a public limited company (NV/SA) has the po...

Read more

W&I insurance in M&A transactions
20/04/2022

A warranty and indemnity (W&I) insurance policy is an insurance policy that covers a seller’s liability in the c...

W&I insurance in M&A transactions Read more

Laatste artikels van Mr. Peter De Ryck

Two-tier board structure: liability of directors in case of bankruptcy
26/04/2022

Since the entry into force of the new Belgian Companies and Associations Code, a public limited company (NV/SA) has the po...

Read more

The Digital Incorporation and Mandate Registration of Legal Entities
04/08/2021

The Law of 12 July 2021 introduces two novelties regarding the use of digital instruments in the Belgian legal landscape.&...

Read more

Covid-19 and the passing of notarial deeds – Update of our E-flash of 24 March 2020
02/04/2020

In response to the current situation pursuant to Covid-19, the Royal Federation for Belgian Notaries has issued certain gu...

Read more

Rol en verplichtingen van bestuurders in het kader van de COVID-19-uitbraak: enkele inzichten
01/04/2020

De uitbraak van het coronavirus laat zich voelen op verscheidene vlakken van het ondernemingswezen en oefent ook druk uit ...

Read more

Laatste artikels van Mr. Luc Germonpré

Het UBO-register - Een stand van zaken
14/09/2018

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking ...

Read more

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen gewijzigd
04/09/2018

Een wet van 11 juli 2018 wijzigt de artikelen 5 en 7bis van het Strafwetboek inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid ...

Read more

Dissolution judiciaire plus efficace pour les sociétés fantômes
13/06/2017

A compter de ce 12 juin, des procédures de dissolution plus efficaces entrent en vigueur pour les sociét&eac...

Read more

La réforme de l’audit pour la Saint Sylvestre
30/12/2016

Le 31 décembre 2016, la réforme de l’audit fera son entrée dans le paysage juridique belge...

Read more

LexGO Network