Feitelijke samenwoners mogen niet voor alle juridische problemen naar de Familierechtbank
17/02/2017

Sedert de invoering van de Familierechtbank is procederen voor gehuwden en wettelijke samenwoners eenvoudiger geworden. Zij kunnen immers alle juridische problemen nu voorleggen aan dezelfde rechter, namelijk de Familierechter (art. 572bis,3° Ger.W.). Er bestaat ook nog slechts 1 familiedossier.

Voor feitelijke samenwoners is dit echter niet mogelijk. Afhankelijk van het probleem dat zich stelt (vereffening en verdeling, kinderen, voorlopige maatregelen), zal de Familierechtbank of de Burgerlijke Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd zijn. Er moeten dus meerdere procedures opgestart worden indien men niet tot een akkoord komt bij beëindiging van de feitelijke samenwoning.

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat dit artikel 572bis, 3° Ger.W. geen schending uitmaakt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het Hof is van oordeel dat samenwoners die ervoor kiezen niet door de wettelijke samenwoning of door het huwelijk te worden verbonden, de voor- en nadelen van de ene en de andere samenlevingsvorm kennen en de juridische gevolgen van hun keuze aanvaarden

Zie ook : Argus advocaten ( Mrs. Vanessa Vliegen )


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Huwelijksvermogenrecht

Laatste artikels Huwelijksvermogenrecht

Reeks kinderloze koppels: Het huwelijk - horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract
04/07/2019

In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. V...

Reeks kinderloze koppels: Het huwelijk - horizontale vermogensplanning via huwelijkscontract Read more

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getrede...
05/03/2019

In 2016 werden twee Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht aangenomen, meer bepaald de Europese Verordening i...

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensrecht zijn op 29 januari 2019 in werking getreden: wat betekent dit concreet? Read more

Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten
04/12/2018

Dit artkel van Cazimir maakt u wegwijs in de nieuwe afspraken omtrent de inschrijving in het Centraal Register van Hu...

Uitbreiding van de registratie in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten Read more

Tip 8: Nieuwe verplichtingen voor maatschappen
18/07/2018

  -  Maatschappen voortaan verplicht registreerbaar in Kruispuntbank van Ondernemingen. -  Maatschapp...

Read more

Laatste artikels van Mrs. Vanessa Vliegen

De gevolgen van de aanwijzing als begunstigde van een levensverzekering
17/07/2013

Door tussenkomst van de Wetgever bij Wet van 29 november 2012 is het niet langer mogelijk om zijn kinderen te onterven via...

Read more

VERMOGENSPLANNING - Het IK-OPA testament: slimme vorm van ‘Generation Skipping’?
16/03/2012

Als een vermogen overgaat eerst van een ouder op zijn kind en nadien van het kind op het kleinkind, betaalt men 2 keer suc...

Read more

Inbreng van eigen goed in gemeenschappelijk vermogen onder ontbindende voorwaarde van echtscheidi...
16/03/2012

Bob en An zijn gehuwd. Bob brengt ter gelegenheid van het huwelijk zijn appartement t.w.v. 100.000 EUR in in het huwelijks...

Read more

Herwaarderingsregel bij vereffening en verdeling wettelijke huwelijksvermogensstelsel.
30/12/2011

Indien ex-echtgenoten gehuwd waren onder het Wettelijk Stelsel, kunnen zij in het kader van de vereffening en verdeling va...

Read more

LexGO Network