17/02/17

Feitelijke samenwoners mogen niet voor alle juridische problemen naar de Familierechtbank

Sedert de invoering van de Familierechtbank is procederen voor gehuwden en wettelijke samenwoners eenvoudiger geworden. Zij kunnen immers alle juridische problemen nu voorleggen aan dezelfde rechter, namelijk de Familierechter (art. 572bis,3° Ger.W.). Er bestaat ook nog slechts 1 familiedossier.

Voor feitelijke samenwoners is dit echter niet mogelijk. Afhankelijk van het probleem dat zich stelt (vereffening en verdeling, kinderen, voorlopige maatregelen), zal de Familierechtbank of de Burgerlijke Rechtbank van Eerste Aanleg bevoegd zijn. Er moeten dus meerdere procedures opgestart worden indien men niet tot een akkoord komt bij beëindiging van de feitelijke samenwoning.

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat dit artikel 572bis, 3° Ger.W. geen schending uitmaakt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het Hof is van oordeel dat samenwoners die ervoor kiezen niet door de wettelijke samenwoning of door het huwelijk te worden verbonden, de voor- en nadelen van de ene en de andere samenlevingsvorm kennen en de juridische gevolgen van hun keuze aanvaarden

dotted_texture