Tijdelijke versoepeling van de tijdelijke werkloosheid in tijden van corona
03/04/2020

Voor een permanent bijgehouden overzicht van de belangrijkste gevolgen voor werken en niet kunnen of mogen weken in tijden vancorona: klik hier

De coronamaatregelen hebben gezorgd voor een toevloed aan aanvragen om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. 

Om op een adequate manier te kunnen reageren op die toevloed aan aanvragen, besliste de federale regering op 20 maart 2020 om de regels over tijdelijke werkloosheid, tijdelijk te versoepelen voor alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus. Het KB dat deze afwijkende regels officieel maakt, werd gisteren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De afwijkende regels gelden in principe van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020. Een aantal afwijkende regels gelden evenwel pas vanaf 1 maart 2020/2 april 2020. 

In de onderstaande tabel geven wij u een kort overzicht van de belangrijkste verschilpunten tussen de “normale” regels over tijdelijke werkloosheid en de tijdelijk afwijkende. Voor een uitgebreid overzicht van de afwijkende regels verwijzen we u naar de website van de RVA

Belangrijke kanttekening bij de onderstaande tabel: afhankelijk van de situatie waarin een onderneming zich bevindt, bestaan er in principe twee soorten tijdelijke werkloosheid waarop eventueel een beroep kan gedaan worden: 

  • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, 
  • tijdelijke werkloosheid om economische redenen. 

De formaliteiten zijn voor de verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid anders. 

Sinds 13 maart 2020 (en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen) aanvaardt de RVA evenwel een soepele toepassing van het begrip overmacht (zie RVA) en worden alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook al kan bijvoorbeeld nog enkele dagen worden gewerkt. Om die reden geven wij in de onderstaande tabel enkel het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht weer. 

Indien de tabel niet goed wordt weergegeven, klik dan hier.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

 

 

 

 

 

 

Normale regels 

 

 

 

 

 

Tijdelijke werkloosheid vanwege het coronavirus 

 

(regels die gelden vanaf 1 maart staan in het oranje aangeduid, regels die gelden vanaf 2 april staan in het geel) 

 

Dagbedrag werkloosheidsuitkering 

65 % van het gemiddeld dagloon 

 

minimum: 51,62 EUR  

maximum: 68,87 EUR 

70 % van het gemiddeld dagloon 

 

minimum: 55,59 EUR 

maximum: 74,17 EUR 

RVA-supplement: geen 

RVA-supplement: 5,63 EUR per dag 

 

Door de werkgever te vervullen formaliteiten 

kennisgeving overmacht aan RVA 

elektronische aangifte ASR scenario 2 (wordt niet meer vermeld op website RVA maar wordt niet afgeschaft door KB) 

 

 

 

elektronische aangifte ASR scenario 2  

 

(in geval werknemer uitkeringsaanvraag moet doen, zie hieronder) 

maandelijkse elektronische aangifte ASR scenario 5 

maandelijkse elektronische aangifte ASR scenario 5 

 

maandelijks controlekaarten C3.2A afleveren aan werknemer 

geen controlekaarten C3.2A  afleveren 

Door de werknemer te vervullen formaliteiten 

uitkeringsaanvraag bij uitbetalingsinstelling via: formulier C3.2-Werknemer  

 

(niet in alle gevallen moet een aanvraag gebeuren, zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht2019-2020, nr. 3382

uitkeringsaanvraag bij uitbetalingsinstelling via: formulier C3.2-Werknemer-Corona  

 

 

indienen controlekaart C3.2A bij de uitbetalingsinstelling 

 

Voorlopige uitkeringen voor de werknemer die nog niet over de nodige verantwoordingsstukken beschikt   

niet mogelijk 

mogelijk 

 

dagbedrag = 55,59 EUR 

 

Auteurs: Hannes Delagrange en Ester Van Oostveldt

 

Zie ook : Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse


Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Sociale verkiezingen 2020 gaan door van 16 tot 29 november 2020 !
03/07/2020

Eind maart meldden we u het uitstel van de sociale verkiezingen 2020 en de tijdelijke bevriezing van de procedure wegens d...

Sociale verkiezingen 2020 gaan door van 16 tot 29 november 2020 ! Read more

Share related benefits granted by a foreign parent company new Esko ruling strengthens the NSSO's...
02/07/2020

Since the third quarter of 2018, the National Social Security Office (NSSO) has substantially broadened its interpretation...

Share related benefits granted by a foreign parent company new Esko ruling strengthens the NSSO's position that social security contributions are due Read more

Summer is here - principles of student work
01/07/2020

The summer holidays are fast approaching and employers might be thinking of hiring one or more students to compensate for ...

Read more

Cross-border workers & COVID-19
29/06/2020

Belgian tax authorities have negotiated agreements with border countries on the tax impact of international travel restric...

Read more

LexGO Network