Update gunstregime voor expats
20/05/2022

Wij verwijzen naar onze e-zine van 13 januari 2022 waarin wij het nieuwe gunstregime voor expats in België toelichten, zoals vastgelegd in de programmawet van 27 december 2021 over de regeling houdende invoering van een bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers (zie hier). 

De FOD Financiën heeft op 6 mei 2022 haar commentaar gepubliceerd over deze nieuwe regels.  De principes, voorwaarden en de procedure van het bijzondere belastingstelsels worden nogmaals toegelicht. De commentaar bevat geen nieuwigheden en is vooral een herneming van de inzichten die al volgden uit de memorie van toelichting en de wet. 

De commentaar is wel interessant, omdat de FOD een aantal voorbeelden geeft om een en ander te verduidelijken en te concretiseren. Verder wordt verwezen naar de KB’s die zijn opgesteld en/of in werking zijn getreden.  Zo is er bijvoorbeeld het KB van 5 maart 2022 dat bepaalt welke gegevens en vermeldingen het aanvraagformulier moet bevatten voor het gunstregime. Dit KB wordt als bijlage bij de commentaar toegevoegd. 

Ook de RSZ heeft haar standpunt gepubliceerd over de regeling van de onkostenvergoeding. De RSZ volgt het standpunt van de FOD Financiën en aanvaardt dat de reële en uitzonderlijke kosten en de forfaitaire kosten (beperkt tot 30%, absoluut max. 90.000 EUR) vrijgesteld zijn van sociale bijdragen als aan alle voorwaarden is voldaan (zie onze vorige e-zine). Hiervoor moet het artikel 19 van KB 28 november 1969 nog worden aangepast. Bijgevolg is dit standpunt nog onder voorbehoud van definitieve goedkeuring en ondertekening van het KB.  Het bedrag van de kostenvergoeding moet niet op de DmfA vermeld worden. Wel is het verplicht om de personen op wie het bijzonder belastingstelsel van toepassing is in de DmfA aan te duiden met een specifieke statuutcode (nl. FE). 

Zie ook : Lydian ( Mr. Alexander Vandenbergen ,  Mr. Jan Hofkens )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Alexander Vandenbergen Mr. Alexander Vandenbergen
Partner
[email protected]
Mr. Jan Hofkens Mr. Jan Hofkens
Partner
[email protected]

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Recent developments regarding the Belgian "Labour Deal"
25/06/2022

Shortly before Summer, the Belgian government finally reached a final governmental agreement on 17 June 2022, on the so-ca...

Recent developments regarding the Belgian Read more

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie: aankondiging van 4 belangrijke maatregelen
24/06/2022

Op 10 juni 2022 heeft de ministerraad een voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd betreff...

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie: aankondiging van 4 belangrijke maatregelen Read more

Definitief akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
20/06/2022

Volgend op een verdeeld advies van de sociale partners over de reeds aangekondigde arbeidsdeal, bereikte de regering voorb...

Read more

Government reaches final agreement on labour deal
17/06/2022

On Friday 17 June 2022, the government reached a final agreement on the provisions of the so-called labour deal, a set of ...

Government reaches final agreement on labour deal Read more

Laatste artikels van Mr. Alexander Vandenbergen

Definitief akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
20/06/2022

Volgend op een verdeeld advies van de sociale partners over de reeds aangekondigde arbeidsdeal, bereikte de regering voorb...

Read more

Ramadan: moet een werkgever zijn hr aanpassen?
04/04/2022

Dit jaar valt de Ramadan tussen 2 april en 1 mei en wordt traditioneel afgesloten met het Suikerfeest, een periode van bez...

Read more

Akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
15/02/2022

Vorige nacht bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. Doelstelling nummer één is meer werkgeleg...

Read more

Nieuw gunstregime voor expats in Belgiƫ
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel vo...

Read more

Laatste artikels van Mr. Jan Hofkens

Definitief akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
20/06/2022

Volgend op een verdeeld advies van de sociale partners over de reeds aangekondigde arbeidsdeal, bereikte de regering voorb...

Read more

Ramadan: moet een werkgever zijn hr aanpassen?
04/04/2022

Dit jaar valt de Ramadan tussen 2 april en 1 mei en wordt traditioneel afgesloten met het Suikerfeest, een periode van bez...

Read more

Akkoord over arbeidsdeal: waar mag u zich aan verwachten?
15/02/2022

Vorige nacht bereikte de regering een akkoord over de arbeidsdeal. Doelstelling nummer één is meer werkgeleg...

Read more

Nieuw gunstregime voor expats in Belgiƫ
13/01/2022

Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe fiscale gunstregimes in werking getreden voor expats: het bijzonder belastingstelsel vo...

Read more

LexGO Network