CAO nr. 149: een wettelijk kader voor COVID-19 telethuiswerk in de private sector
02/02/2021

Afgelopen dinsdag hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis gesloten. 

1. WAT VORMT DE AANLEIDING VAN DEZE CAO?

Hoewel telethuiswerk al sinds 2 november 2020 (opnieuw) verplicht is, bestaan er in vele ondernemingen geen regels over de modaliteiten van dit telethuiswerk. De sociale partners verplichten deze ondernemingen met de nieuwe CAO om afspraken te maken over het telethuiswerk en zo rechtszekerheid te bieden. 

2. WAT IS HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE CAO?

De CAO is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de private sector (niet: de publieke sector) die telethuiswerk organiseren omwille van de coronacrisis, maar op 1 januari 2021 nog geen regeling inzake structureel of occasioneel telewerk hadden. Wanneer binnen de onderneming dus al een akkoord (in de vorm van een CAO, individueel akkoord of telewerkpolicies die zijn opgesteld met inachtneming van de regels van sociaal overleg) bestaat rond telethuiswerk, blijft dat akkoord van toepassing en speelt de CAO niet.

De CAO is gesloten voor bepaalde duur en zal een einde nemen op 31 december 2021. De CAO verplicht zelf geen telethuiswerk. Als de overheid dus vroeger zou beslissen om een einde te maken aan verplicht of aanbevolen telewerk, dan zal de CAO in de praktijk ook geen nut meer hebben. 

3. WAT BEPAALT DE CAO INHOUDELIJK?

Telethuiswerkers hebben dezelfde rechten en plichten als de werknemers die op de bedrijfslocatie (moeten) werken.

Binnen de onderneming moeten over het telethuiswerk afspraken worden gemaakt over:

 • de terbeschikkingstelling van apparatuur, 
 • in geval van gebruik van eigen apparatuur de vergoeding of betaling door de werkgever van bepaalde kosten (zoals installatie van relevante programma’s, gebruiks-, werkings-, onderhouds- en afschrijvingskosten) en bijkomende verbindingskosten,
 • uurroosters, 
 • (on)bereikbaarheid van werknemers waarbij de middelen om de telethuiswerker te bereiken kunnen worden gepreciseerd, 
 • regels voor controle op de te behalen resultaten, enz. 

Daarnaast moeten de werknemers geïnformeerd worden over het welzijnsbeleid dat samenhangt met telethuiswerk (bv. psychosociale risico’s, gebruik van beeldschermen, enz.) en over de modaliteiten van eventuele gepaste en proportionele controle op de resultaten/uitvoering van het werk (in lijn met GDPR en CAO nr. 81). 

4. TO DO

 • Heeft uw onderneming al afspraken gemaakt i.v.m. telewerk? Geen verdere actie vereist.
 • Heeft uw onderneming nog geen afspraken i.v.m. telewerk? 
  • U zal afspraken moeten vastleggen in een CAO, het arbeidsreglement, policies of individuele akkoorden. Hierbij zal u rekening moeten houden met de regels van sociaal overleg (ondernemingsraad, CPBW, vakbondsafvaardiging, of werknemers). Deze afspraken moet u uitdrukkelijk communiceren aan de werknemers bv. via intranet, e-mail of een e-meeting.
  • U zal uw werknemers moeten informeren over het welzijnsbeleid en de eventuele monitoring van hun werk. Dat kan worden opgenomen in de afspraken, maar is niet verplicht. 

Zie ook : Lydian ( Mr. Alexander Vandenbergen ,  Mr. Jan Hofkens )

[+ http://www.lydian.be]

Mr. Alexander Vandenbergen Mr. Alexander Vandenbergen
Partner
alexander.vandenbergen@lydian.be
Mr. Jan Hofkens Mr. Jan Hofkens
Partner
jan.hofkens@lydian.be

Click here to see the ad(s)
Alle artikels Arbeidsrecht

Laatste artikels Arbeidsrecht

Bijkomende en verlengde arbeidsrechtelijke steunmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie
16/04/2021

Op 13 april werd de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemi...

Bijkomende en verlengde arbeidsrechtelijke steunmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie Read more

CSSF circular on governance and security requirements for teleworking
13/04/2021

On 9 April 2021, the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the « CSSF »), the L...

CSSF circular on governance and security requirements for teleworking Read more

Do's and Don'ts for employers regarding COVID-19 vaccintation
13/04/2021

The Belgian government’s vaccination campaign is finally coming up-to-speed. Employers are also eager to rapidly hav...

Read more

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden?
12/04/2021

Neutrale dresscode vormt noch directe noch indirecte discriminatie op basis van geloof

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden? Read more

Laatste artikels van Mr. Alexander Vandenbergen

Telethuiswerk: maandelijkse registratieplicht voor werkgevers vanaf 1 april 2021
29/03/2021

Om het verplichte telethuiswerk beter te kunnen controleren, is een maandelijkse registratieplicht voor werkgevers ingevoe...

Read more

Behoud van loon voor werknemers die zich vaccineren tegen COVID-19
26/03/2021

Het wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen va...

Read more

Wanneer wordt een wachtdienst thuis beschouwd als arbeidstijd?
15/03/2021

Dat een wachtdienst waarbij een brandweerman thuis moet blijven om binnen de 8 minuten na een oproep aanwezig te zijn op h...

Read more

Uitgebreide bevoegdheden voor de arbeidsarts bij de bestrijding van COVID-19 leiden tot bijkomend...
27/01/2021

Vorige week werd het koninklijk besluit betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het...

Read more

Laatste artikels van Mr. Jan Hofkens

Telethuiswerk: maandelijkse registratieplicht voor werkgevers vanaf 1 april 2021
29/03/2021

Om het verplichte telethuiswerk beter te kunnen controleren, is een maandelijkse registratieplicht voor werkgevers ingevoe...

Read more

Behoud van loon voor werknemers die zich vaccineren tegen COVID-19
26/03/2021

Het wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen va...

Read more

Wanneer wordt een wachtdienst thuis beschouwd als arbeidstijd?
15/03/2021

Dat een wachtdienst waarbij een brandweerman thuis moet blijven om binnen de 8 minuten na een oproep aanwezig te zijn op h...

Read more

Uitgebreide bevoegdheden voor de arbeidsarts bij de bestrijding van COVID-19 leiden tot bijkomend...
27/01/2021

Vorige week werd het koninklijk besluit betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het...

Read more

LexGO Network