GD&A AdvocatenAdres:
Antwerpsesteenweg 16-18
2800 Mechelen
Belgium
URL: http://www.gdena-advocaten.be

Advocatenkantoor GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten, PPS, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigeningen, aannemingsrecht ...), het fiscaal recht en ondernemingsrecht en de zorgsector.

Het kantoor verleent juridisch advies en staat besturen en bedrijven bij in gerechtelijke en administratiefrechtelijke geschillen en procedures.

De wensen van onze klanten worden getoetst aan de proces-economische realiteit, waarna het kantoor de klant altijd zal adviseren over de meest haalbare piste.

De juridisering van de maatschappij neemt meer en meer toe. Daardoor zien nog weinig overheden en bedrijven de bomen door het juridische bos. GD&A Advocaten wil daarom méér doen. We willen onze klanten proactief bijstaan. Door goed advies en begeleiding kunnen we immers vaak problemen en procedures vermijden.

Gebieden :

  • administratief recht (overheidsopdrachten, PPS, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigeningen, aannemingsrecht ...)
     
  • fiscaal recht
     
  • ondernemingsrecht
     
  • recht van de zorgsector


Contact

Geen Contact

Geen vacatures

GD&A Advocaten en LANTIS bouwen de volgende jaren samen aan (Oosterweel-)verbinding.
15/10/2020

Begin 2020 plaatste Lantis (het vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) een wedstrijd in de markt houdende de aanstelling van advocatenkantoren voor een raamovereenkomst van juridische dienstverlening (verdediging in rechte en advisering) met een looptijd van 4 jaar. GD&A Advocaten is het enige advocatenkantoor dat werd weerhouden als partner voor al de (negen) uitgeschreven percelen.

Read more

Dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener
09/04/2021

De Raad voor Vergunningsbetiwstingen heeft in haar arrest van 18 maart 2021 (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij het indienen van een administratief beroep “per natuurlijke persoon of rechtspersoon” betaald moet worden en niet per beroepsschrift.

>Read more

Terbeschikkingstelling overheidspersoneel aan vaccinatiecentra - wat met de BTW?
08/03/2021

In februari werden in het hele land vaccinatiecentra opgericht in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. In de praktijk stellen veel lokale besturen leden van hun eigen personeel ter beschikking van die vaccinatiecentra. Tot voor kort was het onduidelijk welke gevolgen dit had op het vlak van de btw. Daar komt nu verandering in met de Circulaire 2021/C/17 dd. 25.02.2021 betreffende de terbeschikkingstelling van personeel door bepaalde publiekrechtelijke lichamen om vaccinatiecentra van het nodige personeel te voorzien.

>Read more

Hoofddoekenverbod voor personeelsleden van een lokaal bestuur: rechtmatige of ongeoorloofde discriminatie?
28/01/2021

Bespreking van het arrest van het Arbeidshof Gent van 12 oktober 2020 inzake de Achbita-zaak.

>Read more

De beslissing tot eenzijdige verbreking kan de aanbestedende overheid zuur opbreken
22/01/2021

Bespreking van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, van 2 december 2020, rolnummer 19/1302/A.

 

>Read more

Click here to see the ad(s)

Direct links

LexGO Network