Confocus logo

RECHTSDAGEN 2024 (limited edition): de hervorming van het BUITENCONTRACTUEEL AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

27 Août

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Mr. Dimitri Verhoeven, advocaat, Dewallens & Partners

Op 1 februari 2024 werd het boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd. Het boek 6 zal normaliter in juni 2024 gepubliceerd worden. Een opvallende nieuwigheid is de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Ook de regels betreffende de gekende quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent / hulppersoon worden aangepast. Wat de tot aansprakelijkheid aanleiding gevende feiten betreft, voert het nieuwe Boek 6 ingrijpende wijzigingen door betreffende de aansprakelijkheid van minderjarigen en de ouderlijke aansprakelijkheid. Tevens wordt een nieuwe aansprakelijkheid ingevoerd voor de personen belast met het toezicht op anderen. Daarnaast valt ook de uitgebreide definitie van het causaliteitsvereiste op. Meer in het algemeen valt het uitgebreide karakter van boek 6 op, zeker in vergelijking met de huidige bepalingen omtrent de buitencontractuele aansprakelijkheid die eerder beperkt zijn. In deze opleiding gaat de spreker in op het goedgekeurde wetsvoorstel inzake buitencontractuele aansprakelijkheid, wat artikel 6.1. en volgende zal worden in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Daarbij worden de belangrijkste codificaties, nieuwigheden en afschaffingen besproken. Telkens wordt daarbij vertrokken vanuit de geldende principes om vervolgens de regels uit het wetsvoorstel aangaande boek 6 te belichten.

Plus de formations et d'événements

Confocus logo

L’usufruit sur actifs mobiliers et les modes…

17 Sept.

Webinaire
Confocus logo

L’habitat partagé en 2024 (en particulier la…

26 Sept.

Webinaire
Confocus logo

L'amiante

13 Sept.

Formation
dotted_texture