Legal Learning logo

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Tijdens deze webinar on demand wordt vooreerst op een praktijkgerichte wijze een overzicht gegeven van de fiscale impact van een overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen, met uiteraard ook aandacht voor fiscaal relevante clausules in die overeenkomst.

Vervolgens wordt de fiscale integratie tijdens en na de overname geanalyseerd: welke mogelijkheden, welke risico’s? Uiteraard wordt in deze context ook aandacht besteed aan de verplichting voor fiscale tussenpersonen tot melding van bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies aan de FOD Financiën (DAC6).

DOCENTEN

 • Mr. Henk Verstraete, advocaat-vennoot Stibbe / prof. Fiscale Hogeschool / gastdocent KULeuven
 • Mr. Esther Everaert, advocaat Stibbe / praktijkassistent KULeuven
 • Mr. Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian

DATUM OPNAME

 • 22/04/2021

INHOUD

 • De opgenomen webinar (3 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Fiscale impact en relevante fiscale clausules in de overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen. (mr. Henk Verstraete en mr. Esther Everaert)

 • Hoe wordt de verkoop van aandelen fiscaal behandeld bij de koper en verkoper?
 • Wat is het fiscaal belang van het bepalen van een marktconforme prijs van aandelen bij de verkoop tussen groepsvennootschappen?
 • Heeft de overname van aandelen een impact op de fiscale continuïteit van de doelvennootschappen? Zijn er wijzigingen te verwachten in het Belgisch fiscaal landschap, onder meer op het vlak van de overdracht van fiscale verliezen en welke impact heeft dit bij een overname van aandelen?
 • Het belang van een fiscale due diligence en de fiscale garanties en waarborgen in de overname-overeenkomst?
 • De bespreking van een selectie van fiscaal relevante artikelen in de overnameovereenkomst:
  • definitie van belastingen
  • vrijwaringsclausule betreffende fiscale risico’s uit het verleden
  • vorderingen tot vrijwaring indien bepaalde fiscale verklaringen en waarborgen niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen
  • afspraken betreffende het indienen van belastingaangiftes en de betaling van belastingen rond de overnamedatum
  • afspraken betreffende de behandeling van fiscale geschillen die vallen onder de vrijwaringsclausule.

 Fiscale integratie tijdens en na de overname: welke mogelijkheden, welke risico’s? (mr. Geert De Neef)

 • De fiscale problematiek: fiscale optimalisatie van de overnamekosten
 • Basisregels fiscale consolidatie - « groepsbijdrage »
  • de realiteit van een beperkte fiscale eenheid
  • beoordeling van de “groepsbijdrage” in het kader van M&A structurering
 • Alternatief 1: fusie van vennootschappen
 • Alternatief 2: kwijtschelding van schulden / inbreng van vordering
 • Alternatief 3: management- & bestuurdersvergoedingen / tantièmes
 • Alternatief 4: verplaatsingen van activiteiten / functies
 • Wat is de impact van DAC6 op de diverse mogelijkheden van fiscale integratie in een internationale context? DAC6 verplicht tussenpersonen immers om bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies te melden aan de fiscale Administratie, maar de betreffende wetteksten hebben evenwel een zeer ruim toepassingsgebied…

DOELGROEP

 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingco

Plus de formations et d'événements

Editions Larcier logo

Masterclass ISOC 2024 – Le financement des en…

14 Juin

Formation
Editions Larcier logo

Masterclass ISOC 2024 – Les dispositions anti…

14 Juin

Formation
Editions Larcier logo

Masterclass ISOC 2024 – Les opérations de clô…

11 Oct.

Formation
dotted_texture