Legal Learning logo

Aansprakelijkheden als werkgever: een praktijkgerichte update

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

De Welzijnswet verplicht de werkgever tot het nemen van de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
De werkgever stelt daartoe een dynamisch risicobeheersingssysteem op.

Maar wat betekent dit concreet, ook in Covid-19 en telethuiswerk-tijden?

Wat zijn de plichten van de werkgever én de risico’s voor zij die het niet zo nauw nemen met de wat de wetgever oplegt ?

Tijdens deze webinar wordt een analyse gemaakt aan de hand van concrete casussen uit de rechtspraak, zowel op het vlak van de zogenaamde harde veiligheid, als het psychosociaal welzijn. Op de dwarsdoorsnede van het sociaal recht, strafrecht, welzijnsrecht en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht worden praktisch bruikbare tips gegeven over hoe goed omgaan met veiligheid niet alleen leidt tot minder risico’s, maar ook tot meer welzijn.

DOCENTEN

 • Mr. Chris Persyn, Advocaat Cautius / Gastprofessor VUB
 • Mevr. Annick Alders, Juridisch adviseur Cautius / Ere-advocaat

DATUM OPNAME

 • 30/08/2021

INHOUD

 • De opgenomen webinar (2 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Snijpunt van verschillende rechtstakken

Afbakening

 • Strafrechtelijke verantwoordelijkheid
  • evolutie relevante wetsbepalingen
  • stap 1: legaliteitsbeginsel
  • stap 2: personaliteitsbeginsel
  • stap 3: toerekening van schuld
 • Strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij Covid-19
 • Strafrechtelijke verantwoordelijkheid: de sancties
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • burgerlijke immuniteit: tegenwerpelijkheid, uitzonderingen
 • Strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij psychosociale risico’s
  • wat zijn psychosociale risico’s?
  • welke verantwoordelijkheid heeft de werkgever?
  • strafbaarheid?
 • Pesterijen
  • arbeidsrechtbank of correctionele rechtbank
  • definitie
  • voorwaarden
  • objectief onrechtmatig?
  • de Franse pionier, de Belgische pionier
 • Slotbeschouwingen

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

 

Plus de formations et d'événements

Lydian logo

Réintégration des travailleurs en incapacité…

20 Avr.

Webinaire
Confocus logo

Le droit immobilier: expropriation et régimes…

On Demand

Webinaire
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinaire
dotted_texture