Legal Learning logo

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht - Een analyse op basis van recente rechtspraak en de wet van 28 a…

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


De nietigheid is een privaatrechtelijke sanctie die wordt toegepast op overeenkomsten of clausules wanneer niet voldaan is aan de geldigheidsvereisten, bijvoorbeeld wanneer het voorwerp van de overeenkomst/clausule ertoe strekt een toestand te doen ontstaan of in stand te houden die in strijd is met de openbare orde of het dwingend recht. 

De nietigheidssanctie heeft tot gevolg dat de overeenkomst/clausule geacht wordt nooit te hebben bestaan zodat zij geen gevolgen kan hebben voor het verleden en de toekomst. Tot zover hetgeen klassiek wordt aanvaard. 

In deze webinar on demand wordt aan de hand van recente rechtspraak het leerstuk “nietigheid” opgefrist en wordt ingegaan op enkele knelpunten waarmee elke rechtspraktizijn wordt geconfronteerd. Vervolgens zal aan de hand van recente cassatierechtspraak de brug worden geslagen naar de regeling van het leerstuk in de wet van 28 april 2022 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek. Als afsluiter wordt ingegaan op de redactie van nietigheidsclausules.

DOCENT

 • Mr. Michael Thielens, advocaat MT Law / vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven

DATUM OPNAME

 • 16/06/2022

INHOUD

Opfrissing leerstuk “nietigheid” en enkele knelpunten

 • Algemene inleiding
  • Bronnen van gerechtelijke (?) (ver)nietig(baar)heid
  • Relatieve absolute nietigheid – een vervagend onderscheid?
  • (Partiële) nietigheid, reductie, matiging of conversie?
  • Verjaring: nietigheid als actio of exceptio?
 • Nietigheid of “voor niet geschreven houden” – what’s in a name?
 • C2C, B2B en B2C context – de ene nietigheid is de andere niet
 • Nietigheid in meerpartijenovereenkomsten

Nietigheid in de recente cassatierechtspraak

 • Komen o.a. aan bod:
  • Clausules die de nietigheid overleven (Cass. 23 oktober 2017)
  • Toepassing nietigheid en bedrog (Cass. 23 november 2017)
  • Toepassing nietigheid en de bedoeling van partijen (Cass. 4 januari 2019)

Plus de formations et d'événements

ABILWAYS logo

Recouvrement de créances

10 Oct.

Formation
ABILWAYS logo

Le droit des sociétés

30 Mai

Formation
ABILWAYS logo

Signature électronique

18 Sept.

Formation
dotted_texture