Steve Skills logo

Clear Legal Writing voor advocaten

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

De expansie aan innovatieve, digitale communicatiemiddelen staat in schril contrast met complexe juridische content. Formele, oubollige communicatie wordt nog te vaak verward met professionele uitstraling of met beleefdheid. Toch is het net de kunst om je informatie juist, helder en gebruikersgericht te brengen.” - Gonnie Put, Bureau Klare Taal.

Dankzij deze on-demand permanente vorming (2 punten/2 uur/OVB) vol tips over actuele schrijfvaardigheden leert u zakelijk én cliëntgericht te communiceren.

Wilt u als advocaat uw schrijfvaardigheden actualiseren en verfijnen, dan is deze on- demand permante vorming een absolute must:

  • U krijgt praktische schrijftips die u dagelijks en meteen kunt toepassen.
  • Duidelijke taal creëert vertrouwen.
  • Helder schrijven levert u een fris en professioneel imago op.
  • U scoort digitaal beter.

Plus de formations et d'événements

Confocus logo

Le droit immobilier: expropriation et régimes…

On Demand

Webinaire
CREO Business Information & Seminars logo

Exploring PSD3 and PSR: Navigating the Future…

10 Oct.

Formation
Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinaire
dotted_texture