Phariseau & Mattelin

Algemene rechtspraktijk met kernspecialisaties in Echtscheidingsrecht: incl. procedures dringende en voorlopige maatregelen voor de vrederechter, de kortgedingrechter, de echtscheidingskamer van de rechtbank van eerste aanleg, ... Huwelijksvermogensrecht: vereffening verdeling van het huwelijksstelsel na echtscheiding Samenwoningsrecht: wettelijke samenwoning, feitelijke samenwoning Jeugdrecht: alle procedures i.v.m. minderjarigen zoals verblijfsregeling, alimentatie, ou…

RÉGION
  • Flandre orientale
PRINCIPALES ACTIVITÉS
  • Droit commercial et contrats
  • Droit des sociétés
  • Droit civil
  • Droit fiscal
  • Droit du travail et sécurité sociale
  • Autre matière
Google Maps
Google Maps