NIRAS

NIRAS, gevestigd te Brussel, is de instelling die in België verantwoordelijk is voor het beheer van radioactief afval. Haar belangrijkste doelstelling is mens en milieu, vandaag en op zeer lange termijn, te beschermen tegen de mogelijke risico's die verbonden zijn aan het bestaan van radioactief afval. 

Hoewel de opdrachten van NIRAS ruimer zijn (inventarissen, adviserende rol, saneringsactiviteiten, beheer van wees-bronnen, enz.) dan enkel het beheer van radioactief afval en overtollige splijtstoffen, staan deze opdrachten steeds in relatie met de dienst die NIRAS, als beheerder van al het radioactieve afval en volgens het principe 'de vervuiler betaalt', levert aan de gemeenschap.

FONDÉ

1980

RÉGION
  • Bruxelles
Google Maps
Google Maps