Bestuursrechter
21/06/2021

Région: Bruxelles
Fonction: Juristes
Environnement: Secteur Public
Matières: Droit administratif et marchés publics, Litiges et arbitrage/médiation, Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Job Type: Temps Plein
Contract Type: Durée indéterminée, Indépendant
Votre référence: Job ID 2065078 - LexGO

Als bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zetel je alleen, maar werk je ook binnen een dynamische en enthousiaste organisatie met een digitale focus. 

Tout Montrer
Tout Fermer


De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams bestuursrechtscollege dat beroepen behandelt over in Vlaanderen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen, registratiebeslissingen en onteigeningen.

De Raad wordt ondersteund en overkoepeld door de Dienst van de Bestuursrechtscolleges.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zoekt 3 bestuursrechters om geschillen in het omgevingsrecht te beoordelen.

De Raad biedt een kwalitatieve en efficiënte rechtsbescherming binnen een zo kort mogelijke doorlooptijd. Een digitale procedure wordt steeds belangrijker.

Als bestuursrechter bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen zetel je alleen, maar werk je ook binnen een dynamische en enthousiaste organisatie met een digitale focus. Je werkt oplossingsgericht. Je overlegt met de collega-bestuursrechters om te waken over de eenheid van rechtspraak. Je wordt ondersteund door een team gedreven referendarissen en een performante griffie.

Meer informatie vind je terug in de functieomschrijving en in het selectiereglement op www.dbrc.be/vacatures.

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure wanneer je, op de uiterste inschrijvingsdatum, minstens voldoet aan volgende voorwaarden:

  • 1° houder zijn van het diploma van licentiaat of master in de rechten;
  • 2° een grondige kennis hebben van, en minstens tien jaar nuttige ervaring hebben in, de domeinen van het Vlaamse recht inzake ruimtelijke ordening en van het Vlaamse milieurecht (het omgevingsrecht);
  • 3° een grondige kennis hebben van procesvoering en rechtsbescherming in bestuurlijke of rechterlijke aangelegenheden;
  • 4° een grondige kennis hebben van het Vlaams onteigeningsrecht.
  • Als bestuursrechter word je benoemd voor het leven.
  • De effectieve bestuursrechters ontvangen een salaris in de schaal A311, evenals de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, vermeld in het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, met uitzondering van de prestatietoelagen.
  • De diensten en de ervaring van de effectieve bestuursrechters worden in aanmerking genomen voor hun geldelijke anciënniteit, zoals bepaald in artikel VII.2 van het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006.
  • Het salaris kan met de salarissimulator http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator (opent in nieuw venster) berekend worden

Intéressé(e) ?

De kandidaatstelling kan online.

Vacature referendaris - ref. LexGO15/03

Voir les autres annonces de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC)

Voir aussi des annonces dans la même fonction: Juristes

Voir aussi des annonces dans les mêmes matières: Droit administratif et marchés publics , Litiges et arbitrage/médiation , Droit de l'environnement et de l'urbanisme

Voir aussi des annonces dans les mêmes fonctions et localisations: Juristes (Bruxelles)

Toutes les offres

Offres d'emploi à la une

Head of Compliance -...

Head of Compliance - Corporate Banking Branch

Read more
Stagiair-advocaat...

Stagiair-advocaat omgevingsrecht

Read more
Business Development...

Business Development Manager - International Law Firm

Read more
Junior Associate -...

Junior Associate - Corporate Law

Read more
Mid-level/Senior Regulatory...

Mid-level/Senior Regulatory Finance Associate

Read more
Legal Counsel

Legal Counsel

Read more
Junior Associate(s) - IP...

Junior Associate(s) - IP litigation

Read more
Fiscaal Expert - Agoria

Fiscaal Expert - Agoria

Read more
Group Legal Assistant -...

Group Legal Assistant - Ardooie

Read more
Junior associate Corporate...

Junior associate Corporate Finance

Read more

LexGO Network