Orde van Vlaamse BaliesAdresse:
Koningsstraat 148
1000 BRUSSEL
Belgium
URL: http://www.advocaat.be

Contact

Pas de contact

Pas de fonction vacante

"Het gaat goed met de vrouw aan de balie"
08/03/2021

"Het gaat goed met de vrouw aan de balie", zo vindt OVB bestuurder en woordvoerder Kathleen Vercraeye op Internationale Vrouwendag. Bekijk haar videoboodschap.

Read more

Grondwettelijk Hof bevestigt beroepsgeheim advocaten m.b.t. meldingsplicht fiscale constructies
28/12/2020

Het beroepsgeheim van een advocaat is belangrijk voor de vertrouwensband met de burger. Daarom schorst het Grondwettelijk Hof op verzoek van de Orde van Vlaamse Balies enkele verplichtingen voor advocaten die voortvloeien uit het Vlaamse DAC6-decreet.

Read more

Antwoord OVB op de sociale media hetze over DPA en Diplad
15/11/2020

Om de twee weken op vrijdag schrijft Peter Callens, de voorzitter van de OVB, de actualiteit van zich af. De afgelopen dagen volgde hij de hetze op sociale media over DPA en Diplad. Hij vindt de rechtstreekse aanval tegen de advocatuur zowel misplaatst als ongegrond. Dit is waarom.

Read more

Beroepsgeheim advocaten: Grondwettelijk Hof vernietigt deel van de nieuwe antiwitwaswet
25/09/2020

Het Grondwettelijk Hof herhaalde op 24 september 2020 zijn rechtspraak dat het beroepsgeheim van de advocaat essentieel is voor de bescherming van het privéleven en het recht op een eerlijk proces. Het Hof vernietigt gedeeltelijk de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Read more
Aucun article


Direct links

LexGO Network