25/02/13

Le brevet européen unifié

Het eengemaakt Europees octrooi zorgt niet alleen voor een grote vereenvoudiging van de bescherming maar ook voor een enorme tijd- en kostenbesparing, en zal de Europese innoverende bedrijven beter laten concurreren met Azië en de Verenigde Staten.

Op 11 december 2012 heeft nu ook het Europees Parlement, na de lidstaten, het eengemaakt Europees octrooi goedgekeurd. Dit is een historisch moment, waarop het Europees Octrooibureau (EOB) - bij wie de octrooiaanvragen moeten worden ingediend en die de octrooien in voorkomend geval toekent -, naar eigen zeggen 40 jaar heeft moeten wachten.

Met één aanvraag kunnen uitvinders voortaan hun producten in 25 van de 27 EU-lidstaten beschermen, want Spanje en Italië doen niet mee met het akkoord.

Doch dit Europees beschermingssysteem gebaseerd op 1 aanvraag voor alle lidstaten bestond reeds. Het verschil tussen dit nieuw, eengemaakt Europees octrooi, en het Europees octrooi dat reeds bestond, bestaat erin dat het vorige Europees octrooi, na de toekenning van de bescherming door de EPO, op nationaal niveau, i.e. door de lidstaten zelf verder beheerd werd (qua fees, onderhoud, geschillen e.d.), en dit in alle verschillende nationale talen.

Het nieuwe, eengemaakt Europees octrooi wordt nu integraal door het EOB beheerd, zoals onder meer het innen van de fees. Er zullen ook nog slechts 3 talen kunnen gekozen worden: Engels, Frans en Duits.

Met dit eengemaakt Europees octrooi daalt de kostprijs drastisch voor uitvinders die hun product in heel de EU willen beschermen. Gezien de huidige kosten van het nationaal beheer in de nationale taal, en alle administratieve en vertaalkosten dat dit met zich meebrengt, draait de kostprijs nu nog rond de 30.000 EUR. Volgens de Europese Commissie zou de prijs van het eengemaakt octrooi tot 1.000 EUR moeten dalen. Ook de tijd die bespaard zal worden, zal al enorm zijn.

Dit alles zal resulteren in een aantrekkelijker Europa voor innovatie en investeringen, en zal Europa een betere concurrentiële positie bezorgen t.a.v. Azië en de Verenigde Staten, wat onze bedrijven alleen maar ten goede kan komen!

Het eengemaakt Europees octrooisysteem omvat tot slot ook nog een eengemaakt Europees octrooigerecht, gespecialiseerd terzake, waardoor forumshopping tussen de verschillende nationale rechtbanken en verscheidenheid in rechtspraak vermeden zullen kunnen worden.

De aflevering van het eerste eengemaakt Europees octrooi wordt verwacht voor het voorjaar van 2014.

dotted_texture