Compliance Officer (erkend door de FSMA)
15/10/2021

Region: Brussels
Function: Compliance
Environnement: Company
Legal subjects: Banking & Finance, Insurance law
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: Job ID 2184641

Azuro, specialist in rekrutering voor de financiële sector, rekruteert een Compliance Officer (erkend door de FSMA) voor Curalia. 

Expand All
Close All


Azuro, specialist in rekrutering voor de financiële sector, rekruteert een Compliance Officer (erkend door de FSMA) voor Curalia

Curalia is een onderlinge verzekeraar, waardoor de winsten terugvloeien naar hun leden/verzekeringnemers. Apothekers (& assistenten), artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen enz..., plukken dus zelf de vruchten van de groei van de verzekeringsmaatschappij.

In 1968, toen het RIZIV-statuut werd ingevoerd, richtten de beroepsverenigingen van apothekers een Onderlinge Verzekeringsvereniging (OVV) op. Het doel: ervoor zorgen dat de leden van de vereniging over het hoogst mogelijke aanvullend pensioenkapitaal konden beschikken.

Meer dan 50 jaar later, en ondertussen onder de naam Curalia, ondersteunen ze meer dan 20.000 leden (verzekeringnemers) uit alle medische en paramedische beroepen en dit zowel in Leven als in Niet-Leven verzekeringen.

Als Compliance Officer zal je verantwoordelijk worden voor de bescherming van de reputatie en de integriteit van de onderneming. Je werkt in deze omgeving heel zelfstandig (er is geen compliance team) en dus met een zeer brede activiteitenscope in een gevarieerde rol. Je rapporteert aan de CRO.

Je houdt toezicht op de naleving van de wettelijke en reglementaire integriteits- en gedragsregels die van toepassing zijn op Curalia.

Meer bepaald sta je in voor het beheersen & monitoren van de volgende wettelijke en/of reglementaire integriteits- & gedragsregels:

 • Het identificatiebeleid (Know Your Customer) en Anti-witwasbeleid;
 • Het beleid ter voorkoming van bijzondere fiscale fraudemechanismen;
 • De regels rond de onverenigbaarheid van mandaten, verloningsbeleid van bestuurders,…;
 • Het compliance charter en de deontologische code van Curalia ;
 • De regels rond MiFID, PRIIP’s, marktmisbruik en reclame rond levensverzekeringen;
 • De wetgeving rond anti-discriminatie;
 • GDPR en Privacy-wetgeving;
 • Andere regelgeving, zoals FATCA, gedragscodes van Assuralia…

Daarnaast maken ook de volgende elementen onderdeel uit van je takenpakket:

 • Je stelt aanbevelingen op en rapporteert over het compliancerisico.
 • Je sensibiliseert de medewerkers inzake compliancerisico’s in samenwerking met de operationele diensten.
 • Je volgt proactief relevante ontwikkelingen op met betrekking tot de compliance regelgeving en signaleert deze aan de directie.
 • Je stelt richtlijnen op omtrent de naleving van de regels en monitort deze op regelmatige wijze.
 • Je onderzoekt of de implementatie en naleving van de compliance-richtlijnen correct wordt uitgevoerd.
 • Je ondersteunt de directie bij de organisatie van opleidingen van medewerkers inzake compliance.
 • Je zorgt voor een correcte en tijdige afhandeling van klachten, samen met de operationele diensten.
 • Je bent vertrouwenspersoon in het kader van de Klokkenluidersregeling.
 • En je bent de Anti-Witwasverantwoordelijke van Curalia alsook de Data Protection Officer (DPO).
 • Je bent voor compliance topics de contactpersoon van Curalia met de NBB, de FSMA en met andere Compliance Officers in de sector.
 • Intern sta je in contact met alle medewerkers en afdelingen, met de directie en de Raad van Bestuur.
 • Je hebt een master behaald, bij voorkeur in een economische, juridische of financiële richting.
 • Je hebt relevante ervaring opgebouwd en meer bepaald als volgt : Ofwel ben je erkend als Compliance Officer voor de verzekeringssector; Ofwel heb je gedurende de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als compliance expert bij een Belgische financiële instelling, bij voorkeur een verzekeringsmaatschappij, en ben je bereid binnen het jaar de erkenning van Compliance Officer te behalen via de FSMA;
 • Je hebt kennis van levensverzekeringen en van regelgeving zoals IDD, AML, GDPR en je hebt een sterke interesse in de compliancewetgeving in het algemeen.
 • Je bent perfect Nederlandstalig met goede kennis Frans OF perfect Franstalig met goede kennis Nederlands.
 • Je bent nauwgezet, integer, matuur, zelfstandig, leergierig, contactvaardig en je kan zaken op een heldere wijze toelichten en presenteren.
 • Je kunt in interactie gaan met diverse persoonlijkheden en met externe toezichthouders.
 • Het is belangrijk dat je je kan vinden in de waarden van Curalia, waaronder ‘Simpel is beter’, ‘Positivisme is aanstekelijk’ en ‘Durf doen’.
 • Je komt terecht in een KMO omgeving van ongeveer 60 collega’s.
 • Curalia biedt jou een contract van onbepaalde duur met glijdende werktijden en mogelijkheid tot 2 dagen per week thuiswerk. Ons kantoor is een fijne werkplek in Brussel centrum en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Een markconform salarispakket overeenkomstig jouw ervaring en met diverse aanvullende voordelen wordt voorzien.

Interested?

Solliciteer online.

See all jobs from Curalia

See also other jobs in the same functions: Compliance

See also other jobs in the same specialisation: Banking & Finance , Insurance law

See also other jobs in the same functions and regions: Compliance (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Legal Advisor - Bruxelles

Legal Advisor - Bruxelles

Read more
Advocaten - Jonge...

Advocaten - Jonge associatie - BXL

Read more
Legal Associate - Brussels

Legal Associate - Brussels

Read more
Candidat-notaire dans une...

Candidat-notaire dans une perspective d’association

Read more
Tax Advisor - Bruxelles

Tax Advisor - Bruxelles

Read more
Jurist openbare...

Jurist openbare aanbestedingen / Project Management Officer

Read more
Compliance Manager

Compliance Manager

Read more
Juriste Marchés publics /...

Juriste Marchés publics / Project Management Officer

Read more
Advocaten gezondheidsrecht...

Advocaten gezondheidsrecht en life sciences

Read more
Stagiair Advocaat -...

Stagiair Advocaat - Vennootschapsrecht / Financieel Recht - Antwerpen en...

Read more

LexGO Network