Jurist(e) (Prudentiëel toezicht op de verzekeringsondernemingen) (V/M/X)
20/12/2021

Region: Brussels
Function: In-House
Environnement: Company
Legal subjects: Banking & Finance, Insurance law
Job Type: Full time, Part time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: P21062-LexGO

De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist(e) (V/M/X) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen". Deadline voor sollicitaties: 30 januari 2022. 

Expand All
Close All


De Nationale Bank van België (NBB) zoekt een jurist(e) (V/M/X) voor haar dienst "Prudentieel toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen".

Deze dienst is bevoegd voor het toezicht op de Belgische verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en waakt erover dat de ondernemingen hun risico’s op een gezonde en voorzichtige manier beheren en daarbij het geheel van de reglementaire bepalingen naleven die als doel hebben de continuïteit van de ondernemingen en bijgevolg de belangen van de verzekerden veilig te stellen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een multi-disciplinair team, waarbij zowel de juridische, de financiële, de actuariële en de IT- aandachtspunten bijeengebracht worden in een risicobeoordeling van de onderneming. Voor deze werkzaamheden baseert de dienst zich op de prudentiële informatie verstrekt door de onderneming en op de informatie die voortvloeit uit het samenwerkingsmodel met de erkende commissarissen. De aandachtspunten uit de risicobeoordeling worden met de leiding van de onderneming besproken; deze kunnen resulteren in een actieplan van de onderneming dat door de dienst wordt opgevolgd.

De functie behelst de analyse van het beheerssysteem van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen met als doel de conformiteit met de reglementering ervan en de aangepastheid aan het risicoprofiel te beoordelen.

De juridisch analist voert geregeld analyses van juridische aard uit en ziet toe op de naleving van de toelatingsvoorwaarden en de voorwaarden van uitoefening van verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten in het bijzonder met betrekking tot wijzigingen van aandeelhouderschap, overdrachten van portefeuilles, het uitoefenen van activiteiten in het buitenland, de organisatie van de beleidsorganen, enz.

Tevens dient hij/zij soms innovatieve voorstellen, geformuleerd door de onder toezicht staande ondernemingen, te beoordelen met als doel de conformiteit ervan met de prudentiële regelgeving na te gaan.

 • je hebt een masterdiploma in de rechten; ervaring en/of een sterke interesse in het vennootschapsrecht alsook in het financieel en economisch recht zijn belangrijke troeven
 • je hebt een grondige kennis van het Frans en van het Engels
 • je bent in staat autonoom analyses uit te voeren en deze te verwoorden in duidelijke nota’s
 • je beschikt over sterke analytische vaardigheden en zin voor synthese
 • je kan zelfstandig maar ook in teamverband werken, in een multidisciplinaire omgeving
 • je kan de nodige flexibiliteit aan de dag leggen overeenkomstig de opdracht van de prudentiële toezichthoudende autoriteit
 • je hebt zin voor organisatie en initiatief
 • je beschikt over een aanpassingsvermogen en je hebt aandacht voor interpersoonlijke relaties
 • je beschikt over redeneervermogen en overredingskracht
 • je hebt bijzondere aandacht voor beroepsnormen en geheimhouding
 • je hebt een goede (basis)kennis van economie en financiën.

Om het beste uit onze medewerkers te halen, willen we ze ook het beste geven. We bieden dan ook een aantrekkelijk loon en we streven naar een goede balans tussen werk en privé, met de mogelijkheid om 50% van je werkregime thuis te werken. Daarnaast hebben we moderne, flexibele arbeidsvoorwaarden en talrijke opleidingsmogelijkheden. Meer weten? Ontdek ze hier.

Interested?

Alleen de kandidaturen die vergezeld gaan van een motivatiebrief, een CV en een kopie van het/de diploma('s) en de bijlagen, komen in aanmerking. Buitenlandse diploma’s zijn enkel geldig in combinatie met een gelijkwaardigheidsattest. Deadline voor sollicitaties: 30 januari 2022

 

Vacature bedrijfsjurist bij de Nationale Bank van België te Brussel - vind alle vacatures voor bedrijfsjuristen, legal consultants en advocaten in sociaal recht en arbeidsrecht op www.lexgo.be, dé jobsite voor bedrijfsjuristen in België

 

See all jobs from Banque Nationale de Belgique - Nationale Bank van België

See also other jobs in the same functions: In-House

See also other jobs in the same specialisation: Banking & Finance , Insurance law

See also other jobs in the same functions and regions: In-House (Brussels)

All jobs

Featured Jobs

Collaborateur en droit de...

Collaborateur en droit de la concurrence

Read more
Conseiller juridique - AML...

Conseiller juridique - AML - Bruxelles

Read more
Legal Advisor AML - Brussel

Legal Advisor AML - Brussel

Read more
Legal counsel -...

Legal counsel - aannemingsrecht (W.-Vl)

Read more
Legal Counsel (M / W)...

Legal Counsel (M / W) CORPORATE - FINANCE - COMPLIANCE

Read more
Paralegal (Antwerpen)

Paralegal (Antwerpen)

Read more
Advocaat-stagiair(e)...

Advocaat-stagiair(e) (Antwerpen)

Read more
Legal Advisor - Brussel

Legal Advisor - Brussel

Read more
Legal Advisor Corporate /...

Legal Advisor Corporate / M&A - Brugge

Read more
Pas afgestudeerde master...

Pas afgestudeerde master rechten of notariaat (M/V/X)

Read more

LexGO Network