Jurist Voorzieningenbeleid

Jurist Voorzieningenbeleid
Region: Brussels
Required experience: None
Environment: Public sector
Ref: LexGO2301
Contract: Permanent position (Full-time)

Company description

Opgroeien bestaat uit lokale teams, regionale teams en centrale diensten. Meer dan 3.000 medewerkers zetten zich elke dag in voor Kind en Gezin, bij het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ), de sociale dienst van de jeugdrechtbank (SDJ), de intersectorale toegangspoorten en teams continuïteit en toegang (ACT) of in een gemeenschapsinstelling. De verschillende teams van Opgroeien zijn samengesteld vanuit een multi-expertise benadering en werken samen met heel wat partners. Zo worden kinderen, jongeren en gezinnen maximaal ondersteund.


Ben jij een jurist met een hart voor kinderen en ouders? Zoek je een job met een grote maatschappelijke meerwaarde? 

Dan ben jij de jurist we zoeken! 

Jobinhoud

Je werkdag ziet er elke dag anders uit!

 • Je analyseert welke juridische ondersteuning je collega’s nodig hebben. Omdat je de vinger aan de pols houdt over de ontwikkelingen en tendensen op het vlak van sociaal ondernemerschap, kan je snel bijsturen en bied je gepaste antwoorden op de ondersteuningsnoden binnen de organisatie.  
 • Je werkt nauw samen en overlegt voortdurend met je collega’s, je formuleert verbetervoorstellen, je ondersteunt de klantenbeheerders bij het opmaken van beslissingen en bij het voeren van gesprekken met de opvanglocaties, je timmert mee aan actieplannen en kiest de beste werkmethodes. Je houdt de administratie daarover spic en span. 
 • Je ontwikkelt werkinstrumenten om de dienstverlening efficiënt te laten verlopen - denk aan standaardbrieven opmaken en procedures uitwerken. Ook opleiding geven aan je collega’s hoort er af en toe bij. 
 • Je bent sterk in communicatie en brengt ingewikkeld juridisch advies helder over aan je collega’s, zowel pro-actief als op vraag. Niet enkel je collega’s bij team Voorzieningenbeleid, ook het management kan op je rekenen om knelpunten te signaleren en hun korte- en langetermijnaanpak bij te sturen. Met hetzelfde gemak ga je ook in gesprek met organisatoren kinderopvang en hun raadsman. 
 • Je evalueert de voortgang en de resultaten van processen en dienstverlening, stuurt bij waar nodig en zoekt voortdurend naar initiatieven om de kwaliteit te versterken. 
 • Je krijgt energie van nieuwe, innovatieve projecten. De ene keer ben je zelf trekker, de andere keer lever je specifieke juridische input.  
 • Met al je kennis en ervaring draag je ook je steentje bij in de beleidsvoorbereiding van Opgroeien, zodat het handhavingsbeleid, de reglementering en het Groeipakket blijven voldoen aan de noden van de organisatie en de gezinnen.  

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum een masterdiploma in de rechten hebt. 

Haalde je je diploma buiten de Benelux, of in een andere taal dan het Nederlands? Dan vind je meer informatie over de te nemen stappen in het selectiereglement in de bijlage. 

Werk je al bij de Vlaamse overheid? Dan kun je via horizontale mobiliteit deelnemen als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de deze voorwaarden: 

 • Je werkt al contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid en je functie heeft een salarisschaal of geldelijke loopbaan die hetzelfde of hoger is dan die van deze vacature. 
 • Je beschikt over het hogervermelde vereiste diploma.
 • Je neemt de functie binnen de drie maanden na de selectiebeslissing op.  

Verder beschik je over deze technische competenties:

 • Je kent de missie, waarden en werking van Opgroeien en de plaats van het agentschap binnen de Vlaamse overheid. 
 • Je kent de organisatie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de agentschappen van het beleidsdomein. 
 • Je bent vertrouwd met de werking van de Vlaamse Regering en het Vlaams parlement. 
 • Je hebt kennis van bestuursrecht en van de wetgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. 
 • Je kent de regelgeving binnen beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en binnen Opgroeien 
 • Je hebt inzicht in: 
  • de samenwerkingsmechanismen van een grote organisatie  
  • de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
  • staatsteunregelgeving 
 • Je kunt vlot werken met de courante informaticatoepassingen. 
 • Je kunt teksten verwerken en opmaken. 
 • Je weet hoe je een omzendbrief van de Vlaamse overheid hanteert. 

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.  
 • Je werkt samen met 3.000 andere medewerkers bij Opgroeien, dat het recht op kansrijk opgroeien wil realiseren voor elk kind en elke jongeren in Vlaanderen en Brussel.  
 • Een maatschappelijk relevante en afwisselende job met veel eigen verantwoordelijkheden.
 • Een stevige startopleiding en ruime mogelijkheden wat vorming en bijscholing betreft. 
 • Een aantrekkelijke verlofregeling met 35 vakantiedagen per jaar. Je hebt ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar.  
 • Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren van de Vlaamse overheid (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 
 • Gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding. Kilometervergoeding voor dienstreizen. Thuiswerk of telewerk kan ook.  
 • Gratis hospitalisatieverzekering. Ook je gezinsleden kunnen tegen een voordelig tarief aansluiten. 
 • Aanvullend pensioen of ‘tweede pijler’, volledig betaald door de werkgever.  
 • Laptop.  
 • Een maaltijdcheque van 7 euro per gewerkte dag (eigen aandeel door de werknemer: 1,09 euro).  
 • Gratis toegang tot de Vlaamse kranten en heel wat weekbladen op eigen smartphone of tablet via de Belga-app. 
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur. Op www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie. 
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan door je lijnmanager worden erkend op basis van de functievereisten. Je behoudt dan ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.
 • De selectieprocedure verloopt objectief. Als je slaagt, kan je later mogelijk meedingen naar een bevorderingsfunctie of een functie via horizontale mobiliteit. 

Procedure

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door ten laatste op 9 februari 2023 te solliciteren:

 • Vul je persoonlijke gegevens in
 • Laad je cv op
 • Laad je motivatiebrief op
 • Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op ‘Solliciteer’

De selectieprocedure bevat volgende stappen:

 • Cv-screening, op basis van de formele toelatingsvoorwaarden 
 • Voorselectie (bij groot aantal kandidaten), beperkt tot maximum 10 kandidaten

Schriftelijke proef

 • Selectiegesprek met een jury, over je motivatie, ervaring, competenties en schriftelijke proef

Google Maps
Google Maps