Legal Learning logo

Sociaal strafwetboek: een grondige hervorming door de wet van 15 mei 2024

05 Dec

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Op 21 juni 2024 werd de Wet van 15 mei 2024 houdende wijziging van het sociaal strafrecht en diverse arbeidsrechtelijke bepalingen gepubliceerd in het Staatsblad. De talrijke veranderingen in het Sociaal Strafwetboek worden door mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck uitgebreid en pragmatisch besproken tijdens deze webinar.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

DATUM EN UUR

 • Donderdag 5 december 2024
 • 15u - 17u

DOCENTEN

 • Mr. Kenny Decruyenaere, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Veerle Van Keirsbilck, advocaat Claeys & Engels

PROGRAMMA

15u – 16u: uiteenzetting

 • De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het sanctiebeleid:
  • de sancties voor inbreuken van niveau 3 en 4 worden verhoogd en hoewel er aanvankelijk sprake was van de invoering van een nieuw sanctieniveau 5 werd dit niet weerhouden
  • niet alleen veranderen de voorziene sancties, ook de niveaus van inbreuken worden gewijzigd: zo worden er verschillende inbreuken opgetrokken van niveau 2 tot niveau 3. In combinatie met de verhoging van het sanctieniveau 3 zorgt dit ervoor dat bepaalde inbreuken die voorheen bestraft werden met een strafrechtelijke geldboete van 400 tot 4.000 EUR nu bestraft kunnen worden met een geldboete van 1.600 EUR tot 16.000 EUR. Hierdoor wordt het sanctiebeleid op twee fronten aangescherpt.
 • De regels rond herhaling, uitstel en samenloop worden herzien en er wordt ook een nieuwe alternatieve sanctie (de uitsluiting tot overheidsopdrachten en concessie) ingevoerd.
 • Verschillende wijzigingen worden ingevoerd op het vlak van de bevoegdheden van de inspecteurs teneinde het Sociaal Strafwetboek weer helemaal op tot date te maken:
  • er wordt gezorgd dat er niet langer discussie zal kunnen zijn over de rechtmatigheid van beeldmateriaal dat inspecteurs maken met hun smartphone.
  • er wordt eveneens een nieuwe integriteitsplicht ingevoerd voor inspecteurs.
 • Voor de opmaak van een pro justitia wordt een afwijking voorzien op de strikte termijn om deze binnen de 14 dagen na de laatste onderzoeksdaad te verzenden.
 • Ten slotte blijkt uit de invoering van een wettelijke definitie van sociale dumping en de oprichting van een wetenschappelijk Comité bij de Siod (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) duidelijk dat men de strijd tegen de sociale fraude, de illegale arbeid en de sociale dumping prioritair wilt aanpakken.

16u45 – 17u: vraagstelling en einde

DOELGROEP

 • bedrijfsjuristen, magistraten en advocaten
 • personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale secretariaten en financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture