Confocus logo

ASBESTDESKUNDIGE: verplichte opleiding tot AsbestDeskundige Inventarisatie 2024 (Hasselt)

23 Apr

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

DAG 1: ON DEMAND WEBINAR "THEORIE"
Harry Vonk, docent asbestopleidingen​​​​​​
Deze on demand webinar moet bekeken worden vóór u start aan dag 2 en dag 3. U kijkt deze on demand webinar wanneer dat voor u past via ons e-learning-platform MY E-LEARNING (rechtsboven op onze website)

 • uitleg cursusmateriaal op papier
 • uitleg digitaal beschikbaar geteld cursusmateriaal
 • geschiedenis voorafgaand aan het asbestattest en asbestafbouwbeleid
 • situering van het certificatiereglement
 • inspectieprotocol
 • uitleg bij TCR
 • constructieniveau
 • onderzoeksniveau
 • materiaalniveau
 • databankniveau
 • fiches en uitleg bij fiches
 • beslisbomen
 • opdrachtformulier

DAG 1: ON DEMAND WEBINAR "ASBESTWETGEVING"
Mr. Chris Schijns, advocaat-partner Adlex advocaten
Deze on demand webinar wordt bij voorkeur bekeken vóór u start aan dag 2 en dag 3. U kijkt deze on demand webinar wanneer dat voor u past via ons e-learning-platform MY E-LEARNING (rechtsboven op onze website)

DAG 2: OP LOCATIE (VRAAG TIJDIG UW OVAM-ID AAN, info in de bijlages en digitale map bij de webinars)
Stef Dierckx, docent asbestopleidingen​​​​​

 • VRAAG TIJDIG UW OVAM-ID AAN
 • klassikale uitleg databank
 • aanmaken van de diverse fiches
 • stappenplan asbestinventarisatie
 • het behandelen in de databank van 2 cases van de 4 aangereikte cases van OVAM (de overige 2 worden thuis gemaakt als oefening vóór dag 3) 
  • Inspectiegebied selecteren: Hoe? Wat kan er fout gaan? 
  • Dropdowns overlopen: verschillen/wat kan er fout lopen? 
  • Annotaties/monsternamelocaties?  Hoe? Wat is het belang hiervan? Wat bij geen of foute ingave?
  • Afhankelijk van de geselecteerde dropdowns: conclusie van het attest? Indien verkeerde aanduiding: wat is het gevolg?
 • oefenexamen theorie

DAG 3: OP LOCATIE
Stef Dierck, docent asbestopleidingen

 • doorlopen cases
 • waar liepen de kandidaten tegenaan
 • toegepaste bouwkunde
 • monstername theoretische uitleg (aandachtspunten)
 • monstername voorbeeld presentatie (digitaal)
 • uitleg, gebruik van PBM
 • voordoen monstername praktijk
 • voorbereiding monstername
 • keuze gereedschappen
 • uitvoering monstername
 • nogmaals uitleg digitaal beschikbaar gestelde documenten
 • 60 monsters-test
    

PRAKTISCH

 • Bij de webinars vindt u "bijlages" en een "digitale map" met daarin praktische info, presentaties en documentatie, lees deze grondig door voor u start met de webinars
 • Vraag tijdig uw OVAM-ID aan! (meer info via de digitale map bij de webinars)
 •  kijkt de on demand webinar "theorie" van "dag 1" vóór u deelneemt aan dag 2 en dag 3!
 • Als het de 1ste keer is dat u bij Confocus een on demand webinar volgt, dan krijgt u samen met de bevestigingsmails ook een éénmalige activatiemail met de vraag om uw account op ons e-learning-platform te activeren. Check uw ongewenste mailbox want de activatiemail kan daarin terecht komen!! Hierna kan u de webinars kijken via de homepage van Confocus rechtsboven bij MY E-LEARNING.
 • De timing van de opleidingen op locatie is als volgt: 
  • 08u30 registratie en welkomstkoffie
  • 09u00 start van de opleiding, met doorheen de dag 2 koffiepauzes en een lunch tijdens de middag
  • 17u00 einde van de opleiding
 • De groepsgrootte is beperkt tot 25 deelnemers
 • GELIEVE UW LAPTOP MEE TE NEMEN NAAR DE LES!

CURSUSMATERIAAL (print & digitaal):

 • PRINT
  • u ontvangt een uitgebreid handboek asbest, geschreven door de docent (deze wordt enkel in in printversie aangeboden)
 • het overige cursusmateriaal wordt DIGITAAL aangeboden via de webinars waar u "bijlages" en de "digitale map" vindt met daarin praktische info, presentaties en documentatie:
  • hierin zitten de presentaties die de lesgevers gebruiken op "dag 2" en extra lesmateriaal, documentatie, ... zoals video's van monsternames, het ingeven in de databank, ...

Let op: heeft u voldoende BASISKENNIS asbest?

Een aanzienlijk deel van het examen gaat over asbestherkenning! Indien u onvoldoende basiskennis heeft over asbestherkenning, is het aangeraden om de opleiding "asbestherkenning basisopleiding" ook te volgen. Meer info: https://confocus.be/search/?lang=nl&slug=basisopleiding

Facturatiegegevens worden na inschrijving NIET MEER AANGEPAST, u ontvangt een factuur op het facturatieadres dat u opgeeft bij de inschrijving!

Meer Opleidingen & Events

Confocus logo

Bouwrecht en verzekeringen anno 2024

17 Jun

Opleiding
Confocus logo

Bouwrecht en verzekeringen anno 2024

17 Jun

Webinar
Confocus logo

Bewijs in verkeerszaken en actualia rechtspra…

18 Jun

Opleiding
dotted_texture