Confocus logo

ASBESTDESKUNDIGE: verplichte opleiding tot AsbestDeskundige Inventarisatie 2024 (Hasselt)

23 Apr

Webinar
dotted_texture

About the webinar

DAG 1: ON DEMAND WEBINAR "THEORIE"
Harry Vonk, docent asbestopleidingen​​​​​​
Deze on demand webinar moet bekeken worden vóór u start aan dag 2 en dag 3. U kijkt deze on demand webinar wanneer dat voor u past via ons e-learning-platform MY E-LEARNING (rechtsboven op onze website)

 • uitleg cursusmateriaal op papier
 • uitleg digitaal beschikbaar geteld cursusmateriaal
 • geschiedenis voorafgaand aan het asbestattest en asbestafbouwbeleid
 • situering van het certificatiereglement
 • inspectieprotocol
 • uitleg bij TCR
 • constructieniveau
 • onderzoeksniveau
 • materiaalniveau
 • databankniveau
 • fiches en uitleg bij fiches
 • beslisbomen
 • opdrachtformulier

DAG 1: ON DEMAND WEBINAR "ASBESTWETGEVING"
Mr. Chris Schijns, advocaat-partner Adlex advocaten
Deze on demand webinar wordt bij voorkeur bekeken vóór u start aan dag 2 en dag 3. U kijkt deze on demand webinar wanneer dat voor u past via ons e-learning-platform MY E-LEARNING (rechtsboven op onze website)

DAG 2: OP LOCATIE (VRAAG TIJDIG UW OVAM-ID AAN, info in de bijlages en digitale map bij de webinars)
Stef Dierckx, docent asbestopleidingen​​​​​

 • VRAAG TIJDIG UW OVAM-ID AAN
 • klassikale uitleg databank
 • aanmaken van de diverse fiches
 • stappenplan asbestinventarisatie
 • het behandelen in de databank van 2 cases van de 4 aangereikte cases van OVAM (de overige 2 worden thuis gemaakt als oefening vóór dag 3) 
  • Inspectiegebied selecteren: Hoe? Wat kan er fout gaan? 
  • Dropdowns overlopen: verschillen/wat kan er fout lopen? 
  • Annotaties/monsternamelocaties?  Hoe? Wat is het belang hiervan? Wat bij geen of foute ingave?
  • Afhankelijk van de geselecteerde dropdowns: conclusie van het attest? Indien verkeerde aanduiding: wat is het gevolg?
 • oefenexamen theorie

DAG 3: OP LOCATIE
Stef Dierck, docent asbestopleidingen

 • doorlopen cases
 • waar liepen de kandidaten tegenaan
 • toegepaste bouwkunde
 • monstername theoretische uitleg (aandachtspunten)
 • monstername voorbeeld presentatie (digitaal)
 • uitleg, gebruik van PBM
 • voordoen monstername praktijk
 • voorbereiding monstername
 • keuze gereedschappen
 • uitvoering monstername
 • nogmaals uitleg digitaal beschikbaar gestelde documenten
 • 60 monsters-test
    

PRAKTISCH

 • Bij de webinars vindt u "bijlages" en een "digitale map" met daarin praktische info, presentaties en documentatie, lees deze grondig door voor u start met de webinars
 • Vraag tijdig uw OVAM-ID aan! (meer info via de digitale map bij de webinars)
 •  kijkt de on demand webinar "theorie" van "dag 1" vóór u deelneemt aan dag 2 en dag 3!
 • Als het de 1ste keer is dat u bij Confocus een on demand webinar volgt, dan krijgt u samen met de bevestigingsmails ook een éénmalige activatiemail met de vraag om uw account op ons e-learning-platform te activeren. Check uw ongewenste mailbox want de activatiemail kan daarin terecht komen!! Hierna kan u de webinars kijken via de homepage van Confocus rechtsboven bij MY E-LEARNING.
 • De timing van de opleidingen op locatie is als volgt: 
  • 08u30 registratie en welkomstkoffie
  • 09u00 start van de opleiding, met doorheen de dag 2 koffiepauzes en een lunch tijdens de middag
  • 17u00 einde van de opleiding
 • De groepsgrootte is beperkt tot 25 deelnemers
 • GELIEVE UW LAPTOP MEE TE NEMEN NAAR DE LES!

CURSUSMATERIAAL (print & digitaal):

 • PRINT
  • u ontvangt een uitgebreid handboek asbest, geschreven door de docent (deze wordt enkel in in printversie aangeboden)
 • het overige cursusmateriaal wordt DIGITAAL aangeboden via de webinars waar u "bijlages" en de "digitale map" vindt met daarin praktische info, presentaties en documentatie:
  • hierin zitten de presentaties die de lesgevers gebruiken op "dag 2" en extra lesmateriaal, documentatie, ... zoals video's van monsternames, het ingeven in de databank, ...

Let op: heeft u voldoende BASISKENNIS asbest?

Een aanzienlijk deel van het examen gaat over asbestherkenning! Indien u onvoldoende basiskennis heeft over asbestherkenning, is het aangeraden om de opleiding "asbestherkenning basisopleiding" ook te volgen. Meer info: https://confocus.be/search/?lang=nl&slug=basisopleiding

Facturatiegegevens worden na inschrijving NIET MEER AANGEPAST, u ontvangt een factuur op het facturatieadres dat u opgeeft bij de inschrijving!

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
Limine logo

Webinar: The Legal Mind Revolution: How the B…

17 Jun

Webinar
dotted_texture