Legal Learning logo

De hervorming van het goederenrecht

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

https://vimeo.com/425112622

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) is in werking getreden op 1 september 2021.

Deze wet is revolutionair en bevat volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.

In het eerste deel wordt eerst aandacht besteed aan de bepalingen die gemeenschappelijk zijn aan alle zakelijke rechten (met daarin algemene bepalingen over het ontstaan, uitdoven en overdragen van zakelijke rechten).

Vervolgens wordt in een tweede deel stilgestaan bij de mede-eigendom, in het bijzonder de wettelijke regeling voor vrijwillige mede-eigendom en de beëindiging ervan.

Vervolgens komen in het derde deel de onderdelen erfpacht, opstal en vruchtgebruik aan bod: de verlenging van de maximumduur van het opstalrecht tot 99 jaar (in bepaalde uitzonderingssituaties zelfs eeuwigdurend), de maximumtermijn van vruchtgebruik door rechtspersonen van 99 jaar, de minimumduur van erfpacht van 15 jaar.

Tenslotte wordt tijdens het laatste deel ingegaan op de nieuwe wettelijke bepalingen inzake erfdienstbaarheden alsmede de invloed van het bestaan van zakelijke rechten bij het verlenen van omgevingsvergunningen.  In een derde onderdeel van deze webinar zal worden nagegaan of de wijzigingen van het goederenrecht gevolgen zullen hebben voor de uitvoeringsbepalingen inzake overheidsopdrachten.

DOCENTEN

 • Dr. Siel Demeyere - advocaat Eubelius, Instituut voor Goederenrecht KULeuven 
 • Mr. Frank Burssens - advocaat-vennoot Everest
 • Mr. William Timmermans - advocaat-vennoot Altius
 • Mr. Carlos De Wolf - advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten
 • Mr. Charlotte De Wolf - advocaat De Wolf & Vennoten Advocaten, gastprofessor KULeuven

DATUM OPNAME

 • 28/05/2020 (laatste update cursus: 02/01/2023)

INHOUD

 • De opgenomen webinar (5uur 30min)
 • Uitgebreide documentatie (de slides van de docent, een cursus, interessante links,...) 
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Deel 1 - Het nieuwe goederenrecht: een algemeen overzicht (dr. Siel Demeyere)

 • Algemene bepalingen inzake zakelijke rechten
 • Voorwerp van zakelijke rechten
 • Publiciteit
 • Eigendomsrecht
 • Erfdienstbaarheden: de voornaamste wijzigingen

Deel 2 - Mede-eigendom (mr. Frank Burssens)

Mede-eigendom kan ontstaan door toeval, door de wil van de partijen of op gedwongen wijze. In deze sessie worden de drie verschillende wijzen van mede-eigendom besproken.

 • Toevallige mede-eigendom
 • Vrijwillige mede-eigendom
 • Gedwongen mede-e

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture