Legal Learning logo

50 jaar Wet Breyne Een overzicht aan de hand van rechtspraak

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


De Wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, beter gekend als de Wet Breyne, vindt haar ontstaansreden in de malafide praktijken van een aantal bouwpromotoren in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De rechtstreekse aanleiding voor het wetgevende initiatief dat leidde tot deze wet, was trouwens het faillissement van een grote bouwpromotor in 1970 met meer dan duizend gedupeerde kopers.

De Wet Breyne beoogt dus de bescherming van de particuliere koper of opdrachtgever die een overeenkomst sluit met een bouwpromotor of aannemer met betrekking tot een te bouwen of in aanbouw zijnde woongelegenheid.

Vrij snel werd vastgesteld dat de oorspronkelijke tekst van de Wet Breyne een aantal leemten en onvolkomenheden bevatte. Dit leidde tot de wet van 3 mei 1993, die een betere bescherming en een grotere rechtszekerheid waarborgt door een aantal verbeteringen aan te brengen aan de Wet Breyne, met name de verruiming van het toepassingsgebied, de regeling van de studieovereenkomsten, een versterking van de informatieplicht, de uitbreiding van de verantwoordelijkheid van de notaris en de tussenkomst van de architect.

Tijdens deze webinar on demand geeft prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht van het standpunt van recente rechtspraak en rechtsleer inzake 12 knelpunten die zich kunnen stellen bij deze Wet Breyne en waarvan elke practicus in deze materie terdege op de hoogte zou moeten zijn.

DOCENT

 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven / hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

DATUM OPNAME

 • 21/10/2021

INHOUD

 • De opgenomen webinar (2 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,...)
 • Een evaluatieformulier

PROGRAMMA

Volgende knelpunten komen aan bod:

 1. In beginsel regelt de Wet Breyne niet de precontractuele fase, maar niettemin moeten eenzijdige contractbeloften toch voldoen aan een aantal bepalingen van de Wet Breyne. De vraag rijst evenwel welke eenzijdige contractbeloften onderworpen zijn: over de eenzijdige aankoopbeloften is er algemene eensgezindheid, maar geldt dit ook voor eenzijdige verkoopbeloften? En is de wet van toepassing op ruilovereenkomsten?
 2. Wat indien een bouwcoördinator uitsluitend naast de architect optreedt als tussenpersoon tussen de opdrachtgever en de aannemers met als opdracht er op toe te zien dat de aannemers hun verbintenissen respecteren inzake termijn, kostprijs en planning: is dit dan een verbintenis tot het verschaffen van een woongelegenheid?
 3. Een huis of appartement in aanbouw is een woongelegenheid waarvan de bouw niet voltooid is en de Wet Breyne is derhalve niet van toepassing indien het huis of het appartement reeds voltooid is op het ogenblik van het sluiten van de (onderhandse) overeenkomst. Maar wanneer is de bouw van een huis of appartement voltooid? En wat als de aannemingsovereenkomst uitsluitend betrekking heeft op de ruwbouw, waarbij de verwarming, elektriciteit, water, keuken, badkamer en sanitair door de koper zelf of door andere aannemers wordt uitgevoerd?
 4. Opdat de Wet Breyne van toepassing zou zijn, is vereist dat de koper of opdrachtgever volgens de overeenkomst verplicht is vóór de voltooiing van het gebouw of vóór de voltooiing van de verbouwings- of uitbreidingswerken één of meer stortingen te doen. Maar wat zijn ‘stortingen’: is dat ook een bankgarantie, gelden op de rubriekrekening van de notaris op naam van de koper?
 5. Overeenkomsten die worden aangegaan door een ko

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture