Legal Learning logo

De webshop juridisch doorgelicht

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


E-commerce is ondertussen niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, mede dankzij de coronacrisis. Steeds meer bedrijven (én particulieren) maken dan ook gebruik van webshops om hun producten en diensten te verkopen.

Deze digitale manier van verkopen brengt, naast nieuwe opportuniteiten, echter ook talloze juridische aandachtspunten met zich mee. Enerzijds heeft de wetgever gezorgd voor verschillende wetswijzigingen inzake consumentenbescherming en werden zowel de informatieverplichting als het herroepingsrecht uitgebreid. Anderzijds rijzen ook vragen omtrent de verhouding tussen online verkoop en overeenkomsten met handelsagenten en/of distributeurs. Hoe kan een netwerk de online avonturen van hun distributeurs organiseren en/of hoe kunnen distributeurs of agenten betrokken worden bij de online strategie van het netwerk.

En uiteraard zijn ook privacy en gegevensbescherming een heet hangijzer.

Tijd dus voor een juridische doorlichting van de webshop!

DOCENT

 • Dr. Stijn Claeys, partner Racine

DATUM OPNAME

 • 06/10/2022

PROGRAMMA

Webshops en consumentenbescherming

 • De algemene voorwaarden
  • Het nut van de opt-in
  • Inhoud
  • Taalvereisten
  • Afdwingbaarheid
 • De garantieverplichting
  • Op producten én diensten
  • Conformiteitsgebreken
  • Omkering bewijslast
  • Duurzaamheid
  • Updates
  • Kennisgeving
  • Verjaringstermijn
  • Remedies
 • Aanvullende informatieverplichtingen voor online platforms
  • Parameters
  • Identiteit verkoper
  • Klachtenbehandeling
 • Verbod op geo-blocking

De verhouding van de webshop tot de andere verkoopkanalen

 • Impact op handelsagentuur- en distributieovereenkomsten
 • Oneerlijke concurrentie en mededingingsrechtelijk kader

Privacy & gegevensbescherming

 • Rechten en plichten
 • Wie is verantwoordelijke, wie is verwerker?
 • Wat te doen bij hacking of datalek?

DOELGROEP

 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture