Legal Learning logo

De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon Nieuw verbintenissenrecht, nieuw goederenrecht en B2B…

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Tijdens deze webinar krijgt u een praktijkgerichte analyse van de impact van drie recente belangrijke wetten op iedere rechtspersoon (vennootschap of VZW), meer bepaald het nieuwe goederenrecht (boek 3 BW), de B2B-wetgeving en het nieuwe verbintenissenrecht (boek 5 BW).

Deze webinar on demand zit ook inbegrepen in ons Voordeelpakket ‘Beheer van vennootschappen’ (5 webinars on demand / 9 punten / €395)

DOCENT

 • Mr. Vanessa Ramon, Crivits & Persyn

DATUM OPNAME

 • 29/08/2022

PROGRAMMA

De impact van het nieuwe goederenrecht (boek 3 BW)

 • Duur van het recht op vruchtgebruik door een rechtspersoon
 • Nieuwe regels over vruchtgebruik op aandelen
 • Impact op het verloop van de algemene vergaderingen van de vennootschap
 • Lot van statutaire clausules die het stemrecht schorsen onder het WVV

De impact van de B2B-wetgeving op bepaalde vennootschapscontracten

 • Doorwerking van de B2B-wet op aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, overeenkomsten tot overdracht van aandelen, overeenkomsten tot overdracht van activa, enzovoort ? Actuele invulling van het begrip ‘onderneming’.
 • Hoe verhouden de specifieke bepalingen van het WVV en het vennootschapsrecht zich tot de B2B-wet?
 • Ontoetsbare kernbedingen versus toetsbare bedingen
 • Welke contractuele bedingen lopen in een vennootschapscontext het risico om:
  • getoetst te worden aan de algemene toetsingsnorm 
  • in de grijze of zwarte zone van onrechtmatige bedingen te belanden?
 • Kan de toepassing van de B2B-wet worden uitgesloten of geminimaliseerd?
 • Sanctiemechanisme
 • Eens te meer: belang van en aandacht voor goede contracten 

De impact van het nieuwe verbintenissenrecht op vennootschappen en VZW’s (boek 5 BW)

 • De wettelijke regeling van schuld- en contractoverdracht en de bepalingen van boek 12 (herstructurering van vennootschappen) en boek 13 (herstructurering van VZW’s) van het WVV 
 • Impact van de nieuwe regels omtrent nietigheden op de regels over de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering en het bestuursorgaan en de stemmen op die vergaderingen uitgebracht?
 • De impact van het nieuwe verbintenissenrecht op enkele courante bedingen in aandeelhouders- en overnameovereenkomsten, onder meer in het licht van:
  • het nieuwe algemeen wilsgebrek van misbruik van omstandigheden 
  • het algemeen verbod inzake onrechtmatige bedingen die een

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture