Jo Willems gepromoveerd tot partner bij advocatenkantoor Lydian
27/09/2021

Jo Willems, die reeds verschillende jaren op rij als Rising Star wordt vermeld in het internationaal gerenommeerde Legal 500, startte zijn loopbaan in 2005 als stagiair in het Commercial & Litigation team van Lydian. Onder de vleugels van huidig Managing Partner Hugo Keulers ontwikkelde hij zijn expertise in handelsrecht en procesvoering en bouwde hij gestaag zijn netwerk van lokale en internationale klanten uit. Wanneer in 2015 Lydian de deuren van een kantoor in Hasselt opende, stapte Jo Willems gretig mee in het project om het Hasseltse kantoor uit te bouwen tot hét alternatief voor de traditionele Brusselse zakenadvocatenkantoren in Limburg. Zijn promotie tot partner is een mooi bewijs van hoe Lydian omgaat met talent en jonge advocaten alle kansen geeft. Jo Willems is de eerste nieuwe partner van zijn generatie bij Lydian

Jo behaalde zijn rechtendiploma in 2004 aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2005 behaalde hij een DES-diploma in economisch recht aan de Université Libre de Bruxelles en werd in datzelfde jaar tot de balie van Brussel toegelaten. Momenteel is hij lid van zowel de balie Brussel als balie Limburg. Jo specialiseert zich in handelsrecht en strategisch belangrijke geschillen met vaak een internationale component. Hij heeft een uitgebreide ervaring om bedrijven en verzekeraars bij te staan in materies zoals contract management, distributie, productaansprakelijkheid, aandeelhoudersconflicten en beroepsaansprakelijkheid. Sinds 2015 bouwt hij het Lydian kantoor in Hasselt mee uit.

Ik heb mij steeds ingezet om onze internationale expertise lokaal te verankeren en een mooi voorbeeld hiervan is het opzetten van een netwerk van en vóór de Limburgse bedrijfsjuristen. Er is een reële vraag van bedrijven die voor complexe materies willen samenwerken met een advocatenkantoor dat internationale expertise heeft en toch letterlijk en figuurlijk dichtbij is. De persoonlijke band met én beschikbaarheid voor cliënten is hierbij van essentieel belang”.

Managing Partner, Hugo Keulers en Jo Willems hebben altijd als tandem gefungeerd en die samenwerking verliep vlekkeloos.

Het is mooi om te zien hoe Jo steeds beter wordt. Niet alleen in technische expertise, maar ook hoe hij met klanten omgaat en zelf jongere advocaten opleidt is exemplarisch. Voor iedereen die met Jo heeft samengewerkt is deze stap dus een evidentie.”, aldus Hugo Keulers. “Het zijn de advocaten en medewerkers die de cultuur en de waarden van een kantoor uitdragen en het DNA van een kantoor uitmaken. De beste talenten aan je kantoor kunnen binden en ze zodanig omringen dat ze kunnen groeien is de grootste uitdaging voor iedereen in de dienstverlenende sector“.

Zie ook : Lydian

LexGO Network