Ondernemersbarometer: forse stijging van het aantal nieuwe vennootschappen
14/05/2020

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat op 1 mei 2019 in werking trad, leidt tot een forse stijging van het aantal nieuwe vennootschappen. Dat blijkt uit de eerste Ondernemersbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Helaas blijkt hieruit ook dat de coronacrisis het ondernemerschap fnuikt. En dat bedrijven die op 1 mei 2019 al bestonden, tot nu nauwelijks de kans grijpen om de voordelen van het nieuwe wetboek in de statuten in te schrijven.

Op 1 mei 2019 traden nieuwe spelregels in werking voor ondernemers en vrije beroepers die hun activiteiten via een vennootschap voeren. Met die nieuwe spelregels, vastgelegd in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV), beoogde de wetgever vooral om het ondernemerschap te bevorderen. Het ging om een initiatief van minister van Justitie Koen Geens.

Uit de cijfers die Fednot na verloop van 1 jaar WVV verzamelde, blijkt dat de wetgever in dat opzet is geslaagd.
Het afgelopen jaar zijn er in ons land 32.707 nieuwe vennootschappen opgericht, dat zijn er ruim een derde (+ 34 %) meer dan in de periode van 1 mei 2018 tot 30 april 2019. De stijging deed zich voor in de drie regio’s.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “De toename van het aantal oprichtingen is te danken aan de grotere flexibiliteit van het vennootschapsrecht, waardoor oplossingen kunnen worden geiĢˆmplementeerd die beter zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de ondernemers.”

Qua toename van het aantal nieuw opgerichte vennootschappen, is Vlaams-Brabant koploper met een toename van 57,7 procent. Op de tweede en de derde plaats volgen Namen (+ 48,7%) en Waals-Brabant (+ 43,5 procent).

 

Effect van de coronacrisis
Bovendien zat het aantal nieuw opgerichte vennootschappen maand na maand in de lift. Deze positieve evolutie kende een ommekeer vanaf midden maart van dit jaar toen de coronacrisis losbarstte. “Sindsdien is de vraag om nieuwe vennootschappen op te richten duidelijk gedaald, een evolutie die zich verder heeft doorgezet in april”, meldt notaris Bart van Opstal.

BV succesvol

Bijna alle nieuwe vennootschappen die sinds 1 mei 2019 zijn opgericht (96 procent) zijn Besloten Vennootschappen.

Deze tendens is volledig in lijn met de bedoeling van de wetgever om van de Besloten Vennootschap deĢ vennootschapsvorm bij uitstek te maken”, meldt notaris Bart van Opstal.
Omgekeerd werden er de jongste 12 maanden minder Naamloze Vennootschappen (NV’s) opgericht (- 20% tot 767).

Sinds 1 mei 2019 is de NV dan ook vooral bedoeld voor grote en beursgenoteerde bedrijven. Ruim de helft van de ondernemers die een vennootschap opricht, is tussen de 25 en 40 jaar.

Amper aanpassingen van de statuten

Uit de Ondernemersbarometer blijkt verder dat ondernemingen wachten om de statuten aan te passen. Bestaande vennootschappen hebben daartoe tot 31 december 2023 de tijd.
Deze vennootschappen schijnen deze ruime regularisatietermijn ook te benutten. Bitter weinig bestaande vennootschappen (niet meer dan 5 procent) voerde ondertussen een statutenwijziging door.

Nochtans hebben bedrijven er alle belang bij om ook niet te lang te talmen. Het nieuwe WVV biedt nieuwe mogelijkheden die geen uitwerking hebben zolang de statuten niet zijn aangepast”, vervolgt notaris Bart van Opstal. “Mits een aanpassing van de statuten, kan de zaakvoerder van een familiebedrijf de opvolging veel beter regelen. Hij kan ook al aandelen schenken aan zijn kinderen en tegelijkertijd de zeggenschap behouden. Besloten vennootschappen kunnen de toetreding en de uittreding van aandeelhouders veel vlotter laten verlopen, om maar enkele voordelen te noemen. Deze mogelijkheden vereisen wel dat ze in de statuten worden ingeschreven”, aldus nog notaris Bart van Opstal. Ondernemingen die de regularisatietermijn laten verstrijken, zullen ook een omslachtiger procedure moeten volgen om de statuten alsnog aan te passen.
Om dit te beletten, is het aangewezen dat ondernemingen niet te lang wachten om een afspraak te maken met de notaris.

Zie ook : FEDNOT

LexGO Network