Hakim Boularbah en 5 medewerkers versterken Loyens & Loeff
08/01/2019

Op 1 januari vervoegde het team van Hakim Boularbah (vennoot) en Olivier van der Haegen (counsel), gespecialiseerd in geschillenbeslechting en arbitrage, de praktijkgroep Litigation & Risk Management van Loyens & Loeff België.

Hakim Boularbah is zowel in België als ver daarbuiten gekend voor zijn expertise in (complexe en internationale) burgerlijke procedures. Dat zijn reputatie tot ver buiten de landsgrenzen rijkt, blijkt duidelijk uit de internationale zaken die hij door de jaren heen behandeld heeft. Daarnaast heeft Hakim de Belgische regering ook bijgestaan bij het opstellen van de wetgeving inzake class actions, en is hij sinds de inwerkingtreding van deze wetgeving betrokken geweest bij nagenoeg alle groepsvorderingen die in België zijn ingesteld (hij vertegenwoordigde de FPIM in de Fortis-zaak en stond ook reeds de NMBS, Proximus, Groupon en Facebook bij). Hakim treedt ook regelmatig op als raadsman of arbiter in internationale arbitrages, en wordt in deze context als een echte “Leader” aanzien door de gids Who’s Who Legal Arbitration.

IIn een wereld van steeds toenemende complexiteit en regulering, zien we ook een enorme toename van complexe geschillen en arbitrage. In deze domeinen zien we bovendien duidelijk de nood aan sectorspecifieke juridische expertise. De combinatie van een gespecialiseerde kennis en ervaring in geschillenbeslechting met de geïntegreerde en multidisciplinaire (sectorspecifieke) aanpak van Loyens & Loeff, beantwoordt bijgevolg exact aan datgene waar de markt vandaag naar op zoek is.” Hakim Boularbah

Olivier van der Haegen werkt sinds 2015 samen met Hakim en is sinds 2010 lid van de Brusselse balie. Hij specialiseert in internationale handelsgeschillen en arbitrage, en werd in deze domeinen al door meerdere juridische gidsen als specialist erkend. Olivier publiceert bovendien regelmatig over arbitrage, internationaal privaatrecht en burgerlijk procesrecht.

Wij zijn verheugd en kijken er naar uit om de krachten te bundelen met onze Nederlandse, Luxemburgse en Zwitserse collega’s en met collega’s in Singapore, en om zo onze dienstverlening in internationale geschillenbeslechting en arbitrage wederzijds te versterken.” Olivier van der Haegen

Het Loyens & Loeff Litigation & Risk Management team zal zo het volledige gamma behandelen van de diensten die Loyens & Loeff op vlak van complexe vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillenbeslechting en risicomanagement aan nationale en internationale cliënten wenst aan te bieden. Het Belgische team zal vanaf nu 27 leden tellen. De arbitragepraktijk van Hakim Boularbah en Olivier van der Haegen strekt zich uit buiten de Belgische landsgrenzen en heeft zelfs een Europese reikwijdte, met een bijzondere focus op Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland.

Hakim Boularbah is professor burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Luik. Hij staat vermeld in Band 1 in de categorie Dispute Resolution (Global en Europe) van de juridische gids Chambers, waar hij omschreven wordt als “de absolute nummer één voor transnationale geschillenbeslechting, met een naam die ver buiten de landsgrenzen gekend is.” De praktijk van Hakim draait rond internationale arbitrage (institutionele arbitrage en ad hoc arbitrage), grensoverschrijdende recuperatie van activa, en vennootschapsrechtelijke en commerciële geschillenbeslechting. Voor hij Loyens & Loeff vervoegde, was Hakim verantwoordelijk voor de Litigation & Arbitration praktijk bij Liedekerke.

Olivier van der Haegen studeerde rechten aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL). Hij behaalde daarnaast ook een Master of Laws (LL.M) titel aan het Europacollege te Brugge en aan de University of Chicago. Hij begon zijn carrière bij Linklaters en was actief bij Liedekerke vooraleer hij Loyens & Loeff vervoegde. Olivier is gespecialiseerd in internationale commerciële geschillenbeslechting en arbitrage. Hij heeft bovendien een bijzondere expertise opgebouwd in gerechtelijke procedures inzake de erkenning, uitvoering en/of vernietiging van arbitrale uitspraken en vonnissen van buitenlandse rechtscolleges. Olivier werd doorde juridische gids Legal 500 als “next generation lawyer” opgenomen in het domein. Dispute Resolution (en werd hierin omschreven als een “very strong advocate”). Ook werd hij aangeduid als “Future Leader” in internationale arbitrage door de gids Who’s Who Legal.

De expertise en ervaring van onze nieuwe collega’s past perfect binnen de strategische focusgebieden van de afdeling ‘geschillenbeslechting’ binnen onze praktijkgroep Litigation & Risk Management”. Yves Van Couter, Voorzitter van de Belgische Litigation & Risk Management praktijkgroep van Loyens & Loeff.

De alom gekende expertise van Hakim Boularbah en zijn vooraanstaande reputatie in het domein van internationale arbitrage onderscheiden hem en zijn team van onze belangrijkste concurrenten op de Belgische markt. Hakim en zijn team zullen als toonaangevende (jonge) advocaten met een internationale reputatie en erkenning de handen in elkaar slaan met de advocaten in onze kantoren te Brussel, Amsterdam, Rotterdam, Luxemburg en Zurich. De ‘dispute resolution’ praktijk van Loyens & Loeff zal op die manier onmiskenbaar een stimulans krijgen op internationaal vlak”. Hendrik van Druten, Voorzitter van de kantoor-brede Litigation & Risk Management praktijkgroep van Loyens & Loeff.

De kwaliteit, de visie en de ondernemer cultuur die Hakim, Olivier en hun team uitstralen, vormen een perfecte combinatie met de waarden van Loyens & Loeff en de richting die wij willen inslaan voor de toekomst. Samen met hen, kijken we er alvast naar uit om ons concurrentieel voordeel op vlak van nieuwe en innovatieve juridische dienstverlening verder te versterken”. Marc Vermylen, Managing Partner van Loyens & Loeff België.

Zie ook : Loyens & Loeff CVBA

LexGO Network