28/06/10

Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie over de sperperiodes

De nieuwe marktpraktijkenwet voorziet, net als de oude handelspraktijkenwet, dat het verboden is om vóór het begin van de solden aankondigingen van prijsverminderingen te doen. De wetgever had als bedoeling om een betere prijstransparantie te creëren tijdens de zogenaamde sperperiodes, zodat de consument bij het begin van de solden beter weet dat hij van een voordelige soldenprijs zal genieten. Ook wordt vermeden dat de solden (steeds) vroeger beginnen dan de wettelijke startdatum van 1 juli voor de zomersolden en 3 januari voor de wintersolden.

De sperperiodes, waarbinnen dus geen prijsverminderingen mogen worden aangekondigd, lopen vanaf 6 juni voor de zomersolden en vanaf 6 december voor de wintersolden. Zij gelden voor de sectoren van kleding, lederwaren en schoenen. (Vroeger liepen de sperperiodes vanaf 15 mei en 15 november en bleven ze niet beperkt tot de sectoren van kledij, lederwaren en schoenen).

Volgens de Raad van State is het wettelijk verbod om aankondigingen van prijsverminderingen te doen vóór het begin van de solden een regel inzake marktpraktijken die niet in overeenstemming is met de Europese Richtlijn 29/2005 betreffende de oneerlijke marktpraktijken van ondernemingen jegens consumenten. Volgens de Belgische wetgever echter gaat het om een praktijk die niet binnen het toepassingsgebied van de Europese Richtlijn valt omdat hij enkel de belangen van de verkopers zou viseren, niet de belangen van de consument. De visie van de Belgische wetgever staat op gespannen voet met de visie van het Hof van Justitie dat steeds een ruime draagwijdte heeft gegeven aan het begrip marktpraktijken (cf. het Plus arrest, H.v.J., 14 januari 2010, C-304/08).

In de uitspraak van 2 juni 2010, vraagt de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde zich ook af of de Belgische wet wel in overeenstemming is met de Europese Richtlijn. Verzet de Europese Richtlijn betreffende de oneerlijke marktpraktijken zich tegen een nationale bepaling die aankondigingen van prijsverminderingen en suggesties daarvan gedurende bepaalde periodes verbiedt? To be or not to be (compliant), that’s the question!

dotted_texture