23/11/11

Vervanging feestdagen in 2012 - wees op tijd!

Werknemers mogen tijdens 10 feestdagen per jaar niet tewerkgesteld worden. In 2012 zijn deze wettelijke feestdagen vastgesteld als volgt:


Nieuwjaar - Zondag 1 januari
Paasmaandag - Maandag 9 april
Feest van de Arbeid - Dinsdag 1 mei
Hemelvaartsdag - Donderdag 17 mei
Pinkstermaandag - Maandag 28 mei
Nationale feestdag - Zaterdag 21 juli
O.L.V. Hemelvaart - Woensdag 15 augustus
Allerheilingen - Donderdag 1 november
Wapenstilstand - Zondag 11 November
Kerstmis - Dinsdag 25 december

Indien een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming samenvalt, dan moet deze in hetzelfde kalenderjaar worden vervangen door een dag waarop normaal wel wordt gewerkt.

Voorbeeld: in 2012 zullen in een onderneming waar zaterdag en zondag niet wordt gewerkt de feestdagen van 1 januari, 21 juli en 11 november 2012 door een werkdag moeten worden vervangen.

Vaststelling van de vervangingsdagen

Indien de vervangingsdagen worden vastgesteld op het niveau van het paritair (sub)comité dan moet de Minister van Tewerkstelling en Arbeid hiervan in kennis gesteld worden voor 1 oktober 2011.

Werd er op het niveau van de sector geen beslissing genomen, dan kunnen de vervangingsdagen worden vastgesteld op het niveau van de onderneming:

door een beslissing van de ondernemingsraad;
door een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging;
door een akkoord tussen de werkgever en de werknemers;
door een individueel akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

Samen met de toepassingsregelen voor inhaalrust in geval van tewerkstelling op een feestdag, moet de beslissing vóór 15 december 2011 in de onderneming worden uitgehangen op een voor het personeel zichtbare plaats. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Wanneer de vervangingsdagen niet op één van bovenvermelde wijzen werden vastgesteld, dan wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die op de feestdag volgt.

Voorbeeld: als er geen vervangingsdag is vastgesteld voor Nieuwjaar dat in 2012 op een zondag valt, dan wordt deze feestdag vervangen door maandag 2 januari 2012.

dotted_texture