30/09/11

Dubbele boekhouding voor de VME, een verplichting voor de professionele én occasionele syndicus !

Ingevolge de wetswijziging in 2010 inzake het Appartementenrecht, verwachten wij nog steeds een KB waarin verder uitvoering wordt gegeven over de aard en de vorm van de te voeren boekhouding.

Hoewel oorspronkelijk voor betwisting vatbaar gesteld, zal het alleszins zo zijn dat zowel de professionele ALS de occasionele syndicus tot dezelfde verplichtingen zullen gehouden zijn voor wat dit item betreft.

Er anders over oordelen zou een ongeoorloofde discriminiatie met zich meebrengen.

dotted_texture