05/02/21

Grondwettelijk Hof vernietigt regeling terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen

De Vlaamse regering besliste bij decreet van 26 april 2019 tot wijziging van het Vlaamse Energiedecreet (het Decreet) dat wie tot en met december 2020 zonnepanelen plaatste gedurende 15 jaar het recht (lees: de optie) bleef hebben op een terugdraaiende teller mits betaling van een prosumententarief (een forfaitair bedrag dat zonnepaneeleigenaars betalen voor hun gebruik van het net) en mits deze zonnepanelen werden gekeurd voor 1 januari 2021;
De praktijk van een terugdraaiende teller houdt een zogenaamd dubbel gebruik door de “prosument” (d.i. een samentrekking van producent en consument) in, namelijk:

  • overtollige door zonnepanelen geproduceerde, doch niet-gebruikte elektriciteit wordt terug in het elektriciteitsnet geïnjecteerd (= gebruiker als producent) waarbij de elektriciteitsteller terugdraait; en 
  • elektriciteit wordt van het elektriciteitsnet afgenomen wanneer het elektriciteitsverbruik hoger is dan de productie door de zonnepanelen (= gebruiker als consument); 

Bovenstaande regeling kwam er ter compensatie van de invoering van de digitale meter. 

De Vlaamse regering wou die nieuwe digitale meter invoeren, maar tegelijk zorgen dat eigenaars van zonnepanelen hun financiële voordelen van de terugdraaiende teller konden behouden;

O.a. de Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) stelde een beroep tot gedeeltelijke vernietiging in van het Decreet op grond van diverse gronden (tenietgaan van het effect van de nieuwe digitale meter, schending van de bevoegdheidsverdelende regels, discriminatie, etc.); 
Bij arrest nr. 5/2021 van 14 januari 2021 vernietigt het Grondwettelijk Hof het systeem van de terugdraaiende teller en het prosumententarief; 
Concreet zullen eigenaars van zonnepanelen voortaan een netvergoeding op het reële gebruik van het elektriciteitsnet moeten betalen;
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regeling echter niet met terugwerkende kracht. Het arrest heeft slechts gevolgen vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Energiefacturen uitgegeven voor de publicatie van het arrest zullen aldus niet worden herzien.  
Elke eigenaar van zonnepanelen zal verplicht worden om een digitale meter te installeren. Concreet heeft elke netgebruiker de keuze tussen een bekabelde digitale meter of een draadloze digitale meter. M.a.w. men kan niet verplicht worden om een digitale meter te plaatsen zolang geen bekabelde versie wordt aangeboden;
Om tegemoet te komen aan de ‘vertrouwensbreuk’ heeft de Vlaamse regering op 15 januari 2021 een compensatieregeling goedgekeurd:

De eigenaars van zonnepanelen met digitale meter zullen in 2021 een eenmalige compensatie krijgen die een rendement garandeert van 5 % op 15 jaar (voor een gemiddeld project). Hoe groot de compensatie precies zal zijn, kan worden nagegaan op de website Tellercompensatie.be; 
De eigenaars van zonnepanelen zonder digitale meter zullen verplicht worden om een digitale meter te installeren. De installatie van de digitale meter werd voorlopig uitgesteld tot begin april 2021 zodat ook voor hen ten gepaste tijde een compensatieregeling kan worden uitgewerkt;

Ten laatste tegen 1 juli 2029 wordt de installatie van de digitale meter in Vlaanderen uitgevoerd; 
Wij volgen dit in ieder geval op en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

dotted_texture