18/09/20

De preventieve witwaswetgeving: meer, breder en hoger

Sinds 15 augustus 2020 zijn verschillende wijzigingen aan de preventieve witwaswetgeving van toepassing. Deze wijzigingen verdienen de nodige aandacht: er gelden voortaan meer verplichtingen, waarbij een bredere groep personen aan de regeling is onderworpen en er zijn hogere straffen bij miskenning van de regels.

Was u reeds onderworpen aan deze Anti Money Laundering (“AML”)-reglementering? Wees dan alert voor een reeks nieuwe verplichtingen. Zo volstaat het niet langer de identiteit van lasthebbers te controleren, u moet nu ook hun vertegenwoordigingsbevoegdheid nagaan. En uiteraard moet u nieuwe cliënten informeren over de AVG/GDPR-verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens.

U kan de identiteit van uw cliënten voortaan ook via elektronische middelen (zoals itsme) verifiëren.

Voor de praktische toepassing van uw AML-policy, neemt de wet nu een lijst op van “politiek prominente functies” en preciseert ze de maatregelen van “verhoogde waakzaamheid” die gelden wanneer er sprake is van een derde land met een hoog risico.

De regels zijn voortaan ook van toepassing op onder andere handelaars in kunstwerken en op aanbieders van diensten met betrekking tot virtuele valuta of cryptocurrencies. Ook professionele topvoetbalclubs (die in reeks 1A en/of 1B spelen) en sportmakelaars in de voetbalsector vallen voortaan onder de preventieve witwaswetgeving.

In eenzelfde beweging zijn de sancties bij miskenning van de regels niet alleen aangescherpt, maar ze gelden voortaan ook bij niet-naleving van vereisten opgelegd door uw toezichtautoriteit, zoals de Nationale Bank of de FSMA.

Deze wijzigingen volgen op een reeks – vaak heel wat ingrijpendere – aanpassingen van de preventieve witwaswetgeving. Hoog tijd om uw AML-policy eens kritisch tegen het licht te houden? Aarzel niet ons daarvoor te contacteren – wij helpen u graag verder.

dotted_texture