13/08/20

Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020: het soepele coronastelsel of overgangsstelsel wegens economische reden

De algemene toepassing van het soepele stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens coronavirus (een vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) komt op 31 augustus 2020 ten einde. Vanaf 1 september 2020 tot 31 december 2020 blijft dit stelsel evenwel van toepassing voor bepaalde bedrijven en sectoren die extra hard getroffen zijn door de coronacrisis.Andere bedrijven zullen gebruik kunnen maken van een overgangsstelsel voor economische redenen.

Het coronastelsel blijft van toepassing voor:

  • werkgevers die kunnen aantonen dat ze behoren tot een sector die nog bijzonder lijdt onder de beperkende maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken (bv. de evenementensector);
  • ofwel de werkgevers die minstens 20% tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona of tijdelijke werkloosheid voor economische redenen kunnen aantonen in het tweede trimester van 2020 ten opzichte van het totale aantal dagen aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Om de vereenvoudigde procedure verder te blijven gebruiken tot het einde van het jaar, moet de werkgever die aan een van die voorwaarden voldoet via mail het formulier “C106A-CORONA-HGO” bezorgen aan de dienst Tijdelijke werkloosheid van het bevoegde plaatselijke RVA-kantoor.

Voor bedrijven die niet aan deze voorwaarden voldoen,zal het niet langer mogelijk zijn om beroep te doen op het vereenvoudigde stelsel van corona tijdelijke werkloosheid. Deze werkgevers kunnen tot 31 december 2020 onder bepaalde voorwaarden wel gebruik kunnen maken van een tijdelijk versoepeld stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Voor arbeiders is het kan een stelsel van volledige schorsing worden aangevraagd voor 8 weken (in plaats van 4 weken) en een stelsel van grote schorsing voor 18 weken (in plaats van 3 maanden).Een grote schorsing betekent dat er minder dan 3 arbeidsdagen per week zijn of minder dan een werkweek op 2 weken.Als de maximumduur van de schorsing is bereikt dient er een week lang een volledig arbeidsstelsel te worden gevolgd vooraleer de werkgever een nieuwe schorsingsregeling kan aanvragen.

Voor bedienden ligt het aanvragen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeilijk. De werkgever moet:

  • ofwel aantonen dat hij voldoet aan de voorafgaande voorwaarden van het normale stelsel;
  • ofwel een beroep doen op de overgangsmaatregelen bepaald door het KB nr. 46 van 26 juni 2020 voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 twaalf 2020.

Om gebruik te kunnen maken van het overgangsstelsel, moet de onderneming:

  • een vermindering met 10% van de omzet of van de productie bewijzen in de loop van het kwartaal dat de invoering van het stelsel van tijdelijke werkloosheid voorafgaat ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2019;
  • 2 dagen opleiding per maand aanbieden aan de bedienden die tijdelijk werkloos worden gesteld;
  • gebonden zijn door een collectieve arbeidsovereenkomst die of een ondernemingsplan dat werd afgesloten voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020.

De werkgever dient het formulier “C106A-CORONA-OVERGANGSSTELSEL” aangetekend te versturen naar de dienst Tijdelijke werkloosheid van het bevoegde lokale RVA-kantoor, ten laatste 14 dagen voor de eerste mededeling 'schorsing bedienden wegens werkgebrek' aan de werknemers. Die mededeling dient 7 dagen voor de daadwerkelijke schorsing te gebeuren. De werkgever dient dus snel te handelen.

In het overgangsstelsel kan een stelsel van volledige schorsing worden aangevraagd voor 24 weken (in plaats van 16 weken) en een stelsel van deeltijdse arbeid voor 34 weken (in plaats van 26 weken).

Opgepast, alle normale controleverplichtingen voor het normale stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zullen van toepassing zijn.

Meerinformatie:Infoblad RVA.

dotted_texture