13/07/20

COVID-19: Een nieuw loonvoordeel: de consumptiecheque

Eén van de relancemaatregelen van de regering is de mogelijkheid voor werkgevers om een consumptiecheque te geven aan hun werknemers die daarmee zwaar getroffen sectoren (zoals de horeca en de cultuursector) kunnen ondersteunen. Dat principe is gisteren, voor wat betreft het fiscaal luik, goedgekeurd in de Kamer.

Volgende punten zijn belangrijk:

Geen verplichting voor werkgever

De werkgever kan cheques (ter waarde van 300 EUR) toekennen, maar dat is geen verplichting. Bekijk uw loonbeleid en ga na of u dit fiscaalvoordelig incentive aan uw werknemers wenst toe te kennen.
 

Getroffen sectoren

Consumeerbaar in horeca-, sport- en cultuursector, maar mogelijks ook in andere winkels (dat moet nog bepaald worden).
 

Hoe aankopen?

Werkgevers kunnen consumptiecheques rechtstreeks aankopen bij de horeca zelf (in dat geval zijn ze enkel geldig in die horecazaak), bij lokale overheden, of bij organisaties die gespecialiseerd zijn in de uitgifte van cheques en vouchers (zo bieden Edenred en Sodexo dat al aan op hun site).
 

Duurtijd

De cheques kunnen worden uitgereikt t.e.m. 31 december 2020 en zijn beperkt geldig tot 7 juni 2021 (namelijk 12 maanden vanaf het einde van de datum van de verplichting om de horecasector te sluiten in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 te beperken)
 

Fiscaal voordelig

Kwalificatie als voordeel van alle aard en vrijstelling van belasting.  In tegenstelling tot andere soorten cheques (maaltijd, eco, …), zijn de uitgaven aftrekbaar als beroepskosten.
 

RSZ?

Dat moet nog geregeld worden. Wellicht zal onder bepaalde voorwaarden de consumptiecheque worden vrijgesteld van RSZ-bijdragen door een aanpassing van de RSZ-wetgeving. De voorwaarden zullen wellicht de volgende zijn (maar dat moet nog bevestigd worden):

  • cheque kan niet ter omzetting van een bestaand loonvoordeel, 
  • toegekend via cao of individueel akkoord; en
  • geldt voor iedereen/ objectieve categorie van werknemers. 

De cheque wordt niet aangerekend op de maximale loonnorm voor de periode 2019-2020.
 

dotted_texture