05/06/20

Hoofddoekenarrest van Grondwettelijk Hof

Op 5 juni werd het gemediatiseerde hoofddoekenarrest nr. 81/2020 van het Grondwettelijk Hof van 4 juni 2020 gepubliceerd.

De kamer in kort geding van de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel stelde aan het Grondwettelijk Hof een vraag over artikel 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 1994 houdende bepaling van de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs, in de interpretatie dat dit artikel een aan dat decreet onderworpen inrichtende macht van onderwijs toestaat om, met het oog op het creëren van een volkomen neutrale educatieve omgeving, in het huishoudelijk reglement van de school een voor leerlingen of studenten geldend verbod op het dragen van zichtbare religieuze, politieke en levensbeschouwelijke kentekens op te nemen. Het Grondwettelijk Hof wordt gevraagd of dat artikel in strijd is met, onder meer, de artikelen van de Grondwet en van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens die de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van godsdienst waarborgen.

Het Hof ziet geen schending van de vrijheid van onderwijs, noch van de vrijheid van godsdienst, noch van het gelijkheidsbeginsel.  

Lees hier het arrest en hier de informatieve nota van het Grondwettelijk Hof.

dotted_texture