17/04/20

Terug aan de slag met uw personeel: hoe veilig heropstarten in tijden van corona?

Nu we al bijna vijf weken van “coronamaatregelen” achter de rug hebben, veel personeel op tijdelijke werkloosheid staat en een bijkomende verlenging van die periode zich aankondigt, staan heel wat bedrijven voor de “grote vraag”: mag ik heropstarten of niet? En zo ja, hoe moet ik dat doen? Wat als ik controle krijg?

Laat ons beginnen met het goede nieuws: als uw bedrijf niet tot de groep van de “verplichte sluitingen” behoort, dan mag u in principe uw bedrijf openhouden of – als u tijdelijk gesloten was – terug heropstarten. Maar, dit moet met het grootste respect voor de specifiek opgelegde coronamaatregelen én de principes van de welzijnsreglementering. Welke “exit-strategie” onze federale en regionale regeringen ook zullen volgen, het is te verwachten dat het er steeds één zijn zal met behoud van een aantal specifieke maatregelen (vb. “telethuiswerk” en “social distancing”).

Daarom is het van het grootste belang om u grondig voor te bereiden op de heropstart en de terugkeer van uw personeel naar het bedrijf. Ook als u nog niet mag heropstarten (omdat uw bedrijf behoort tot de groep van de verplichte sluitingen), is het aangewezen om u nu al voor te bereiden, zodat u zeker klaar staat van zodra het sein wordt gegeven.

Uiteraard hangen de maatregelen af van de sector waartoe uw onderneming behoort en de specifieke bedrijfsactiviteit, de inrichting van de burelen, het aantal werknemers, …

Bovendien geldt ook hier: neem niet enkel maatregelen, maar communiceer ze ook! Denk niet dat de maatregelen die u voorziet “verondersteld gekend” zijn omdat ze vaak in de media aan bod komen. Zowel interne personen (de werknemers), als externe personen (bezoekers, cliënteel, leveranciers…) moeten geïnformeerd worden via zo veel mogelijk kanalen, over de in uw bedrijf genomen maatregelen.

Er wordt terecht intensief gecontroleerd of bedrijven die aan het werk zijn, zich houden aan de opgelegde coronamaatregelen en of er voldoende preventieve welzijnsmaatregelen daarmee gepaard gaan, zowel door politie als sociale inspectiediensten.

__________________________


Auteurs:

Alexia Hoste (alexia.hoste@marlex.be)
Charlotte Knockaert (charlotte.knockaert@marlex.be)

dotted_texture