04/03/20

De wet ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen wijzigt

De wetgever voert nieuwe beschermde criteria toe aan de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen ("Genderwet").

Zo zal voortaan bijvoorbeeld het verboden onderscheid op basis van geslacht gelijkgesteld worden met het directe onderscheid op grond van het opnemen van adoptieverlof of vaderschapsverlof.

Op 23 januari 2020 heeft de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de « Genderwet ».

De wijziging heeft betrekking op de lijst van criteria op basis waarvan een direct onderscheid op basis van geslacht verboden is, tenzij dit gerechtvaardigd wordt.

Momenteel stelt de Genderwet een direct onderscheid op grond van geslacht gelijk met een direct onderscheid op grond van:

 • zwangerschap; 
 • bevalling; 
 • moederschap; 
 • geslachtsverandering;
 • genderidentiteit of genderexpressie.

Volgens dit wetsvoorstel zullen eveneens worden gelijkgesteld met een direct onderscheid op basis van geslacht, een direct onderscheid op grond van:

 • het geven van borstvoeding;
 • adoptie;
 • medisch begeleide voortplanting; 
 • vaderschap;
 • meemoederschap;
 • sekse-kenmerken.

Te onthouden?

Met deze wijziging van de « Genderwet » van 10 mei 2007, die waarschijnlijk in de komende weken in werking zal treden, breidt de wetgever de bescherming tegen genderdiscriminatie uit met nieuwe beschermde criteria. De bedoeling is dus om de antidiscriminatiewetgeving aan te passen aan de huidige realiteit inzake ouderschap.

Bron: Wetsvoorstel van 23 januari 2020 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft, Parl. stuk n°0165/012, dekamer.be.

dotted_texture