19/06/19

Eindelijk een wettelijke basis voor positieve acties op de arbeidsmarkt

Sinds 11 maart 2019 bestaat er een wettelijke basis voor private ondernemingen om positieve acties binnen hun onderneming mogelijk te maken. Hiermee tracht de wetgever (eindelijk) meer rechtszekerheid te bieden aan de werkgevers die een dergelijk actieplan willen invoeren.

Positieve acties worden omschreven als specifieke maatregelen om nadelen die verband houden met een van de beschermde criteria (zoals leeftijd, burgerlijke staat, handicap, …) te voorkomen of te compenseren. Enkele voorbeelden zijn wervingscampagnes of het gericht promoten van vacatures bij specifieke doelgroepen.

Het Koninklijk Besluit van 11 februari 2019 regelt de voorwaarden en procedure voor positieve acties binnen de private sector. Het oude Koninklijk Besluit van 14 juli 1987 houdende maatregelen ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen wordt opgeheven.

De maatregelen dienen vastgelegd te worden in een zogenaamd positief actieplan. Dit actieplan moet de volgende informatie bevatten:

  • Het bestaan van een kennelijke ongelijkheid;
  • De omschrijving van de doelstelling en concrete uitwerking van de positieve actie;
  • De verwachte duurtijd van de positieve actie (want de maatregel moet van tijdelijke aard zijn).

Verder moet de maatregel passend en noodzakelijk zijn ten aanzien van de nagestreefde doelstelling en mogen de rechten van anderen niet nodeloos worden ingeperkt.

Het positief actieplan kan worden vastgelegd in de vorm van een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte. Het plan kan ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Werk, maar dit is geen verplichting.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw gebruikelijk advocaat bij Younity.

Marjolein Denys

dotted_texture