25/01/19

Nieuw decreet beoogt de verbouwing van handelspand tot woning fiscaal aantrekkelijker te maken

  • De oorspronkelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing vormde een onvoldoende stimulans om handelspanden om te vormen tot woningen. Het Decreet van 22 juni 2018 houdende de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen voert daarom een gunstigere vrijstellingsregeling in;
  • De oorspronkelijke vrijstelling gold enkel voor de verbouwing van kleine handelspanden, zijnde een pand met een maximale vloeroppervlakte van 15 are, waarvan minimaal 50% van de oppervlakte aangewend werd voor de handelsactiviteit. De vrijstelling was bovendien slechts toepasselijk gedurende drie aanslagjaren;
  • Vanaf het aanslagjaar 2019 maakt de wetgever een onderscheid tussen winkelarm- en kernwinkelgebied. Voor panden gelegen in winkelarm gebied is vereist dat (i) het pand oorspronkelijk gebruikt is voor een kleinhandelsactiviteit en (ii) het pand verbouwd wordt tot een of meerdere woningen. Voor panden gelegen in kernwinkelgebied is vereist dat (i) minstens de benedenverdieping gebruikt wordt voor een kleinhandelsactiviteit en (ii) een of meerdere verdiepingen boven de benedenverdieping verbouwd worden tot een of meerdere woningen;
  • Bovendien moeten de nieuwe bewoners binnen de vijf jaar na de voorlopige oplevering van de verbouwingswerken gedomicilieerd zijn in de betreffende woning;
  • De vrijstelling geldt telkens voor een periode van vijf aanslagjaren en wordt verleend vanaf het aanslagjaar volgend op het jaar van effectieve bewoning van het pand;
  • De omvang van de vrijstelling verschilt naargelang de ligging van het pand. Er is een volledige vrijstelling voor panden gelegen in winkelarm gebied. Indien het pand gelegen is in kernwinkelgebied geldt de vrijstelling alleen voor de delen die bestemd zijn voor bewoning;
  • Ten slotte geniet voortaan de verbouwing van ongeschikte of onbewoonbare woningen én van leegstaande handelspanden eveneens de vrijstelling, doch met een maximum van EUR 1.000,00 voor een woning en EUR 4.000,00 voor een bedrijfsruimte;
  • Het formulier om de vrijstelling aan te vragen is hier te vinden.
dotted_texture