10/01/19

Btw-aftrek op commissielonen en andere publicitaire kosten: hof van beroep te Gent roept bouwpromotoren een halt toe

  • Het komt geregeld voor dat bouwpromotoren bouwen op andermans grond. De bouwpromotor verkoopt dan het opgerichte gebouw aan de uiteindelijke koper en deze laatste koopt het bijhorend grondaandeel aan bij de grondeigenaar;
  • Het hof van beroep te Gent heeft zich uitgesproken over de aftrek van btw in verband met deze praktijk;
  • Doordat het in dergelijk geval om nieuw opgerichte gebouwen gaat en de bouwpromotor een beroepsoprichter is, is er btw verschuldigd bij de verkoop van het gebouw;
  • De grond vormt in dit geval in fiscaal opzicht geen geheel met het gebouw, waardoor de grond op zijn beurt is vrijgesteld van btw en aan registratierechten onderworpen;
  • Voor de verkoop wordt doorgaans beroep gedaan op een vastgoedmakelaar, op wiens commissieloon 21% btw verschuldigd is;
  • Daar de makelaar enkel in opdracht werkt van de bouwpromotor, zal deze het volledige commissieloon aanrekenen aan de bouwpromotor;
  • De bouwpromotor is in dergelijk scenario geneigd om de btw verschuldigd op het commissieloon (en andere publicitaire kosten) volledig in aftrek te nemen, zonder een deel van deze kosten door te rekenen aan de grondeigenaar. Een deel van het commissieloon (en andere publicitaire kosten) heeft echter geen betrekking op de activiteiten van de bouwpromotor zelf, maar op die van een derde, zijnde de grondeigenaar. Aangezien op het deel van deze kosten dat betrekking heeft op de verkoop van de grond geen btw verschuldigd is, is een volledige btw-aftrek niet mogelijk;
  • Het hof van beroep te Gent gaat niet mee in de praktijk waarbij de bouwpromotor de btw over alle commissielonen en andere publicitaire kosten in aftrek neemt. Het hof heeft dan ook geoordeeld dat de bouwpromotor slechts de btw in aftrek kan nemen die betrekking heeft op het commissieloon en andere publicitaire kosten die werden gemaakt voor de verkoop van het gebouw;
  • Dit arrest van het hof van beroep te Gent ligt in lijn met de praktijk van de administratie, waardoor deze laatste voortaan een precedent heeft op basis waarvan zij de aftrek van een bepaald deel van de btw kan verwerpen.
dotted_texture