05/01/19

Digitalisering van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen

  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid heeft sinds 1 augustus 2018 de socio-economische machtiging omgevormd tot de “omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten” en de vegetatievergunning tot de “omgevingsvergunning voor vegetatiewijzigingen”;
  • Wanneer de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen gecombineerd wordt met een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen of voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, was een digitale indiening reeds mogelijk. Bij een combinatie met een Vlaams of provinciaal project was (en is nog steeds) een digitale indiening verplicht;
  • Wanneer de aanvraag echter louter een vergunning voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen betreft, diende deze op papier te gebeuren bij de bevoegde overheid;
  • Het Ministerieel besluit van 23 november 2018 (BS 7 december 2018) brengt hierin verandering en bepaalt dat ook aanvragen voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen vanaf 15 januari 2019 digitaal ingediend kunnen worden via www.omgevingsloketvlaanderen.be;
  • Een indiening op papier is na 15 januari 2019 mogelijk voor aanvragen die slechts betrekking hebben op vergunningen voor kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzingen. Ook deze aanvragen zullen vervolgens in het Omgevingsloket worden ingegeven met het oog op een digitale behandeling.
dotted_texture