25/06/18

TIp 2: Toestemming voor e-mailmarketing?

Trapmasjien wil graag haar stock wat uitdunnen met een mooie zomerpromotieactie die ze per e-mail wil bekendmaken. De e-mail is al klaar, duidelijk herkenbaar als reclame van Trapmasjien en met duidelijke promotievoorwaarden. Volgende stap is de bestemmelingen bepalen en de actie kan worden gelanceerd.

Trapmasjien gebruikt enkel een eigen nieuwsbrief en haar klantenbestand. Eerste doelpubliek zijn de inschrijvers op de Trapmasjien- marketingnieuwsbrief en dat bestaat zowel uit klanten als niet-klanten. Dat doelpubliek heeft expliciet aangegeven dergel ke mails te willen ontvangen. En als iemand uitschrijft of een klant weigert, wordt dat automatisch opgevolgd door het mailsysteem van Trapmasjien.

Maar er zijn er ook klanten die zich niet inschreven. Die klanten mogen in principe niet worden aangeschreven bij gebrek aan expliciete voorafgaande toestemming. Er is wel een uitzondering op deze regel, waarvoor Trapmasjien eens een checklist heeft gemaakt op basis van de wettelijke voorwaarden:

-  Klant deelde zijn e-mailadres mee; en

-  Klant gaf niet aan commerciële communicatie te weigeren; en

-  Reclame voor gelijkaardige producten of diensten als die geleverd door afzender; en

-  Duidelijke uitschrijfoptie voorzien in de mailing.

Op basis daarvan filtert Trapmasjien het klantenbestand en voegt het de bestemmelingen toe aan het mailsysteem. En zo is alles netjes volgens de regels.

Dat maakt wel dat een deel van het potentiële publiek niet bereikt wordt met de e-mails. Maar hen bereiken is niet onmogelijk. Er zijn namelijk heel wat andere kanalen om de promotie te verspreiden.

Indien u graag verder advies wenst over e-mailmarketing dan staan w u graag bij.

TIP 2

Kernpunten

-  Verzend commerciële e-mails enkel naar ontvangers die vooraf hiermee instemden.

-  Volg goed op wie zich uitschrijft voor commerciële e-mails.

-  Voor bestaande klanten geldt een beperkte uitzonderng op de vereiste van voorafgaande toestemming.

dotted_texture