19/06/18

10 tips voor u & uw onderneming - Tip 1 : GDPR compliance is geen last, maar een opportuniteit!

Bruno is zaakvoerder van een IT bedrijf dat de voorbije jaren snel gegroeid is. H heeft de afgelopen maanden alarmerende berichten gekregen over de ‘GDPR’ of ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de aanpassingen (van interne processen, contracten, formulieren, enz.) en kosten die hiermee gepaard gaan. Zelf ziet Bruno dit eerder als een opportuniteit.

Eerst en vooral heeft de voorbereiding op de GDPR Bruno de kans gegevens om de verschillende diensten binnen zijn bedrijf opnieuw beter te leren kennen en om beter te begrijpen met welke gegevens zij in aanmerking komen. Via gesprekken met de verantwoordel ken voor verkoop, boekhouding, marketing, IT en HR kwam Bruno te weten hoe gegevens van klanten, leveranciers, werknemers, enz. verzameld worden, waar deze worden opgeslagen, waarvoor ze gebruikt worden, hoe lang ze bijgehouden worden, en welke externe dienstverleners toegang hebben tot deze gegevens. De ‘data-boekhouding’ van Bruno is nu in orde en Bruno heeft uit de gesprekken met de verschillende diensten vele nieuwe ideeën opgedaan.

Ten tweede heeft de GDPR oefening Bruno toegelaten om een aantal bedrijfsprocessen te harmoniseren en te stroomlijnen, in het bijzonder om het risico op ‘gegevenslekken’ in te perken.

Tot slot gelooft Bruno in het nut van deze oefening om op een positieve en transparante manier met eigen werknemers en klanten te communiceren. Het slim en creatief omgaan met de GDPR heeft een positieve invloed gehad op de klantenrelaties en de interne en externe reputatie van het IT bedrijf.

Data hebben een grote waarde, spring er dan ook doordacht mee om.

TIP 1

Kernpunten

-  De GDPR is onvermijdelijk, maar het helpt om dit niet alleen als een last te zien.

-  Bedrijven ondervinden ook de voordelen van het aanpassen van hun bedrijfsprocessen aan de GDPR.

-  Ga doordacht en ‘compliant’ om met persoonsgegevens om hun maximale waarde te realiseren.

dotted_texture