03/04/18

De regeling in verband met cashbetalingen even opgefrist

Sinds 16 oktober 2017 gelden nieuwe soepeler regels in verband met cashbetalingen, die werden ingevoerd door de wet van 18 september 2017 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.


1. Versoepeling in verband met het in cash te ontvangen bedrag

In een eerder artikel over de witwaswetgeving, meldden we u reeds kort dat de regeling in verband met de betaling in contanten versoepeld was.

Was voorheen de totale prijs gelijk aan of hoger dan € 3.000, dan mocht slechts maximum 10% van het totale bedrag in ontvangst genomen worden, met een absoluut maximum van € 3.000.

Deze laatste regel werd versoepeld, in die zin dat ongeacht het bedrag van de totale prijs, steeds een bedrag van maximaal € 3.000 cash mag ontvangen worden.

We illustreren het verschil aan de hand van een voorbeeld : Wanneer de totale prijs € 7.000 is, mocht voorheen slechts 10% van dat bedrag, namelijk € 700 in cash ontvangen worden, terwijl voortaan wel € 3.000 in cash mag ontvangen worden.


2. Niet meer enkel van toepassing tussen handelaars

Voortaan gelden deze regels voor alle betalingen en schenkingen in cash, niet enkel tussen handelaars, maar ook tussen vzw’s, vrije beroepers en landbouwers.

Er bestaat nog steeds een uitzondering voor de cash betalingen tussen consumenten onderling, waar deze regels niet van toepassing zijn. Koopt u als particulier een voertuig van een andere particulier, dan is er geen limiet op het gebruik van cash geld.

De volgende afwijkingen blijven nog steeds van toepassing :

  • Bij de aankoop van een onroerend goed zijn contante betalingen helemaal niet mogelijk;  men in dat kader slechts betalen door middel van een overschrijving of een cheque.
     
  • Hetzelfde geldt voor de aankoop van edele metalen, koperkabels of producten die edele metalen bevatten.
     

3. Sanctie

Ingeval u deze wetgeving niet naleeft, dan riskeert u een geldboete tussen € 250 tot € 225.000 met een maximum van 10% van het ten onrechte ontvangen of betaalde cashbedrag. Schuldeiser en schuldenaar zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de boete.

dotted_texture